Quản Trị Kinh Doanh 0

Đến ngày hái quả - Lễ bảo vệ thành công các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh

Phong trào nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh trong nhiều năm trở lại đây luôn được duy trì và phát triển rộng khắp. Với sự hỗ trợ, khơi gợi của các giảng viên Khoa quản trị kinh doanh, sinh viên các khóa từ năm thứ hai đến năm thứ tư của Khoa đều rất nhiệt tình và hưởng ứng tham gia. 

Cô trò cùng check – in trước khi tham gia lễ nghiệm thu.

        Ngày 29 tháng 6 năm 2021, như đến hẹn buổi nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh đã được tổ chức. Mặc dù dịch bệnh Covid có chiều hướng phức tạp song với sự nỗ lực và tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn 5K buổi nghiệm thu kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học đã được diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc.

Các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đều hướng vào các vấn đề thực tiễn “nóng hổi” của nền nền kinh tế trong giai đoạn hiện tại như: “ảnh hưởng của Covid -19 đối với nền kinh tế Việt Nam” hay như các đề tài phục vụ cho việc học tập “Một số khuyến nghị và giải pháp khi phân tích tác động sau tiếp cận môn học Marketing căn bản của sinh viên HPU” đến những đề tài tiếp cận thực tế tại các doanh nghiệp - “Hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu nhằm góp phần tăng vòng quay sử dụng vốn tại Công ty TNHH Quân Thành”.

Sau đây là một số hình ảnh về lễ nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của các em sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh.

Sinh viên Lã Hải Yến và Phạm Huy Hoàng thuyết trình về ảnh hưởng của Covid – 19 đến nền kinh tế Việt Nam.

Sinh viên năm thứ 2, Phùng Minh Hóa say sưa với đề tài về “Một số khuyến nghị giải pháp khi phân tích tác động sau tiếp cận môn học Marketing căn bản của sinh viên HPU”.

Sinh viên Lê Thu Trang thuyết trình về đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng”.

Sinh viên Phan Thu Hường đang trình bày đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán các khoản phải thu nhằm góp phần tăng vòng quay sử dụng vốn tại Công ty TNHH Quân Thành”.

Sinh viên năm thứ 2 - Đỗ Vân Anh với đề tài “Tìm hiểu mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát ở Việt Nam giai đoạn từ năm 2010 đến nay”.

Sinh viên Đoàn Thị Thanh Thanh, mặc dù đang ở vùng “tâm dịch” – Vĩnh Bảo, vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ đề tài được thực hiện trực tuyến (online). Cô, trò say sưa trao đổi, nghiệm thu thành quả nghiên cứu của mình với đề tài “Thực trạng công tác kiểm toán TSCĐ hữu hình và một số biện pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC của Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Anh (ACAC)”.

Các chủ nhiệm đề tài đều thể hiện tinh thần học hỏi và thái độ cầu thị trong nghiên cứu khoa học. Buổi nghiệm thu các đề tài đã đạt kết quả tốt và tạo động lực cho các bạn sinh viên tiếp tục duy trì hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên