Quản Trị Kinh Doanh 0

Chuyên ngành Kế toán kiểm toán

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học về kế toán - kiểm toán có phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và có kỹ năng chuyên sâu về kế toán - kiểm toán; có năng lực tự nghiên cứu bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc; có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn về kế toán – kiểm toán.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Kiến thức

Chuẩn đầu ra

CĐRC1

Hiểu, vận dụng các chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy luật cơ bản trong lĩnh vực kinh tế nhằm giải thích các vấn đề về kinh tế xã hội.

CĐRC2

Vận dụng các quy luật kinh tế và kiến thức quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

CĐRC3

Hiểu, áp dụng các phương pháp kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế phù hợp với các loại hình doanh nghiệp.

CĐRC4

Phân loại và xác định các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để mở, ghi sổ các phần hành kế toán phù hợp.

CĐRC5

Áp dụng các phương pháp và trình tự cơ bản để kiểm toán các chu kỳ trong kiểm toán báo cáo tài chính

 

Kỹ năng

Chuẩn đầu ra

CĐRC6

Có khả năng thiết lập các loại chứng từ kế toán và thông thạo mở, ghi, khóa sổ kế toán tổng hợp, chi tiết.

CĐRC7

Lập, đọc và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán theo chế độ và chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện hành.

CĐRC8

Tra cứu, khai thác và sử dụng các thông tin liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế một cách hiệu quả.

CĐRC9

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong công việc.

CĐRC10

Thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi.

 

Thái độ

Chuẩn đầu ra

CĐRC11

Tuân thủ luật pháp;

CĐRC12

Có đạo đức nghề nghiệp trong công tác kế toán, kiểm toán;

CĐRC13

Có ý thức tự giác, trách nhiệm, cầu tiến, tác phong làm việc chuyên nghiệp;

Cơ hội việc làm

Nhóm 1: Kế toán viên

- Có đủ năng lực làm việc liên quan đến kế toán, thuế tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ quan nhà nước.

- Công việc có thể đảm nhận - nhân viên kế toán - Ví dụ: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán kho, kế toán tài sản cố định, kế toán lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán thanh toán, kế toán thuế, …

- Triển vọng trong tương lai: Có thể trở thành kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.

Nhóm 2: Nhân viên phân tích và tư vấn

- Có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế

- Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế

- Triển vọng trong tương lai: Có thể trở thành chuyên viên phân tích, tư vấn về kế toán, tài chính, thuế. Có thể tự tạo lập công ty dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

Trợ lý kiểm toán

- Có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán

- Công việc có thể đảm nhận: Trợ lý kiểm toán

- Triển vọng trong tương lai: Có thể trở thành kiểm toán viên độc lập.

Nghiên cứu viên và giảng viên

- Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán

- Công việc có thể đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán, kiểm toán tại các cơ sở giáo dục - đào tạo.

- Triển vọng trong tương lai: Có thể học sau đại học về kế toán, kiểm toán để trở thành giảng viên cao cấp, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Điều kiện tốt nghiệp

Điều kiện nhận nhiệm vụ tốt nghiệp: Sinh viên được giao nhiệm vụ tốt nghiệp khi

- Hoàn thành mọi nhiệm vụ học tập về lý thuyết, thực hành, kiến tập, thực tập… theo yêu cầu của ngành học;

- Không còn môn học dưới điểm 5 (thang điểm 10);

- Đạt chứng chỉ Tin học (ICDL) và Tiếng Anh theo qui định của nhà trường.

Hình thức làm tốt nghiệp: Làm khoá luận tốt nghiệp.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp: Sinh viên sẽ được nhận bằng tốt nghiệp khi:

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên;

- Có đủ 2 chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất;

- Điểm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp không dưới điểm 5 (thang điểm 10);

- Điểm trung bình trung học tập không dưới điểm 2 (thang điểm 4).

 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên