Quản Trị Kinh Doanh 0

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán kiểm toán - Hệ Đại học


a.  Tên ngành đào tạo:

- Tên tiếng Việt:  Kế toán - Kiểm toán
- Tên tiếng Anh:  Accounting - Auditing
   
b.  Trình độ đào tạo: Đại học

c.  Yêu cầu về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán có năng lực:
-  Hiểu, vận dụng chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế
-  Hiểu, vận dụng các quy luật cơ bản trong lĩnh vực xã hội, tự nhiên vào việc giải thích, phân tích các vấn đề kinh tế;
-  Vận dụng các quy luật kinh tế, kiến thức quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
-  Có kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế; Vận dụng các chính sách và phương pháp kế toán phù hợp với các loại hình doanh nghiệp;
-  Nắm chắc hệ thống kiểm soát nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp, quy trình kiểm toán;
-  Phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề về kế toán, tài chính, thuế một cách khoa học nhằm tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và hoạch định chính sách tài chính trong các tổ chức kinh tế;
-  Thiết kế quy trình tổ chức công tác kế toán, quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, kiểm toán trong các loại hình doanh nghiệp.

d. Yêu cầu về kỹ năngSinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán có khả năng:
* Kỹ năng cứng:
-  Sử dụng thành thạo hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo kế toán - kiểm toán, sửa chữa các sai phạm cơ bản trong hoạt động kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
-  Lập, đọc và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo thuế, báo cáo kiểm toán theo chế độ và chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện hành;
-  Kiểm tra việc chấp hành chế độ, chính sách về kế toán, tài chính và thuế tại doanh nghiệp;
-  Tra cứu, khai thác và sử dụng các thông tin liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế một cách hiệu quả;
* Kỹ năng mềm:
-  Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc;
-  Có khả năng làm việc nhóm;
-  Thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh không ngừng thay đổi.
-  Có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức độ B1 theo khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu  để đọc hiểu các văn bản thông thường, các tài liệu chuyên môn và biên soạn thư tín và các văn bản thông thường trong kinh doanh;
-  Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng chuyên ngành vào xử lý thông tin kế toán;
-  Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng vào công tác kế toán, tài chính, thuế như Microsoft Office hoặc tương đương: đạt chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế ICDL.

e.  Yêu cầu về thái độSinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán - Kiểm toán có niềm tin và quan điểm sống phù hợp với vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội:
-  Có đạo đức nghề nghiệp trong công tác kế toán, kiểm toán;
-  Thấu hiểu các vấn đề liên quan đến đạo đức con người trong cuộc sống;
-  Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa;
-  Tuân thủ luật pháp.

f.  Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
* Nhóm 1: Kế toán viên
-  Có đủ năng lực làm việc liên quan đến kế toán, thuế tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các cơ quan nhà nước.
-  Công việc có thể đảm nhận: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán giá thành, kế toán doanh thu, kế toán thanh toán, kế toán thuế, …
* Nhóm 2: Nhân viên phân tích và tư vấn
-  Có khả năng làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế
-  Công việc có thể đảm nhận: Nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế
* Nhóm 3: Trợ lý kiểm toán
-  Có khả năng làm việc tại các công ty kiểm toán
-  Công việc có thể đảm nhận: Trợ lý kiểm toán
* Nhóm 4: Nghiên cứu viên và giảng viên
-  Có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực về kế toán, kiểm toán
-  Công việc có thể đảm nhận: Cán bộ nghiên cứu; Giảng viên về kế toán, kiểm toán tại các cơ sở giáo dục - đào tạo.

g. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
   Sau khi ra trường các cử nhân Kế toán - Kiểm toán đềucó khả năng tiếp cận những kiến thức chuyên ngành mới, có khả năng nghiên cứu sáng tạo và có khả năng học tập nghiên cứu ở các cấp học cao hơn để có bằng thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế về Kế toán - Kiểm toán. Đặc biệt:
* Nhóm Kế toán viên: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính.
* Nhóm nhân viên phân tích và tư vấn: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Chuyên viên phân tích, tư vấn về kế toán, tài chính, thuế. Có thể tự tạo lập công ty dịch vụ về kế toán, tài chính, thuế để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.
* Nhóm trợ lý kiểm toán: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Kiểm toán viên độc lập, Kiểm toán viên Nhà nước
* Nhóm nghiên cứu viên và giảng viên: Triển vọng trong tương lai có thể trở thành: Giảng viên cao cấp, Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

h. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế tham khảoBình luận

Nguyễn Thu Trang 15/09/2021

Em muốn xét tuyển vào trường mình ạ
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên