Quản Trị Kinh Doanh 0

Báo cáo chuyên đề: "Doanh nghiệp và xu hướng chuyển đổi số"

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về chuyển đổi số. Nội dung chuyển đổi số rất rộng và đa dạng nhưng có chung một số nội dung chính gồm chính phủ số (như dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở), kinh tế số (như tài chính số, thương mại điện tử), xã hội số (như giáo dục, y tế, văn hóa) và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm (như nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao thông). Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Việt Nan cũng không thể thoát ly khỏi xu thế chung của thế giới. Buổi báo cáo chuyên đề “Doanh nghiệp và xu hướng chuyển đổi số” lần này đã tổng hợp được những tác động của việc chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp thương mại, du lịch, dịch vụ…Điều này cho thấy công tác nghiên cứu khoa học được đội ngũ giảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng luôn đặt lên hàng đầu.

        Có mặt tại buổi báo cáo có ThS. Nguyễn Thị Hà Anh đại diện Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, KS. Bùi Thị Hồng Anh - đại diện Phòng Thanh tra - Pháp chế và Đảm bảo chất lượng cùng toàn thể giảng viên Khoa quản trị kinh doanh. Chủ trì buổi báo cáo chuyên đề là TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan – Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh.

        Mở đầu buổi báo cáo chuyên đề, ThS. Hòa Thị Thanh Hương - Phó trưởng khoa phụ trách khoa Quản trị kinh doanh đã có bài phát biểu khai mạc báo cáo về tình hình nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên khoa Quản trị kinh doanh trong thời gian vừa qua.

ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Phó trưởng khoa phụ trách khoa 

        Sau đó, TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan đã trình bày bài báo cáo chuyên đề “Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự - vấn đề trải nghiệm của nhân viên”.

TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan – Phó trưởng khoa với chuyên đề: “Chuyển đổi số trong quản trị nhân sự- vấn đề trải nghiệm của nhân viên”

Tiếp đó là lần lượt các giảng viên lên báo cáo nội dung chuyên đề của mình. Buổi báo cáo đã diễn ra vô cùng sôi nổi với sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các giảng viên trong khoa Quản trị kinh doanh.

Tranh luận của các giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh 

Kết thúc buổi báo cáo chuyên đề là phần tổng kết của TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan về kết quả đã đạt được trong buổi báo cáo cũng như những góp ý để những buổi báo cáo chuyên đề tiếp theo được thành công hơn.

Có thể nói, Báo cáo chuyên đề khoa học là chuỗi hoạt động thường niên của giảng viên và sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Một trong những khoa đã có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên