Ngoại Ngữ

Sinh viên khoa Ngoại ngữ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học

 

        Trong suốt quá trình hoạt động những năm qua, nghiên cứu khoa học của sinh viên đã trở thành một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Thông qua hoạt động này, sinh viên dần hình thành và phát triển tư duy và phương pháp nghiên cứu khoa học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. 

        Với tinh thần đó, năm học 2021-2022, Khoa Ngoại ngữ tích cực thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, khuyến khích sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của mình và áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong học tập và làm việc. 

Cô trò khoa Ngoại ngữ trong buổi duyệt đề tài NCKH năm học 2021-2022

        Ngày 20 tháng 04 năm 2021, Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức xét duyệt tổng số 16 đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa Ngoại ngữ. Các nghiên cứu tập trung vào nhiều vấn đề gồm nghiên cứu giao văn hóa như “Giải pháp giúp sinh viên nước ngoài nhanh chóng thích nghi với văn hóa bản địa” của sinh viên Trần Thị Đức Hạnh, lớp NA2201N, “Nghiên cứu giao văn hóa Việt-Nhật về các bày tỏ lòng biết ơn” của sinh viên Nguyễn Duy Hưng, lớp NA2201N, hay “Nghiên cứu về chiến lược lịch sự trong câu khuyến nghị tiếng Anh-Việt” của sinh viên Vũ Thị Nhàn lớp NA2201N; nghiên cứu về phương pháp học tập và rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết; hay nghiên cứu về phương pháp dịch và nghiên cứu văn học. 

Nguyễn Thị Hoa – Sinh viên năm thứ 3 – Ngành Ngôn ngữ Anh-Nhật

Đề tài: Từ tượng hình, tượng thanh về tâm trạng, cảm xúc của con người trong tiếng Nhật - đối chiếu với tiếng Việt

        Điều đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 của Khoa đã thu hút được một lực lượng lớn sinh viên năm thứ nhất. Ngoài ra, điểm đáng chú ý là các nghiên cứu của khoa được thực hiện bằng 04 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Việt. 

Trần Thị Thúy Ngân – Sinh viên năm thứ nhất, ngành Ngôn ngữ Anh

Đề tài: A study on difficulties the first year English major studies encounter when studying listening skills.

Nguyễn Duy Hưng – Sinh viên năm thứ 3 – Ngành Ngôn ngữ Anh-Nhật

Đề tài: Nghiên cứu giao văn hóa Nhật-Mỹ về cách diễn đạt lòng biết ơn

        Chúng tôi tin rằng với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong Khoa, các bạn sinh viên sẽ nhanh chóng triển khai hiệu quả đề tài nghiên cứu khoa học của mình và hoàn thành nghiên cứu đúng hạn.