Ngoại Ngữ

Khoa Ngoại Ngữ tổ chức chương trình gặp mặt Tân sinh viên K27

Chiu ngày 06/10/2023, Khoa Ngoi Ng trường Đi hc Qun lý và Công ngh đã t chc chương trình gp mt Tân sinh viên K27 vi ch đ “Welcome Freshmen 2023”. Đây là dp đ Tân sinh viên được tri nghim nhng hot đng đu tiên khi bước vào cánh ca Đi hc; đng thi giúp các em hiu rõ hơn v ngành hc, cũng như chương trình đào to ca Khoa Ngoi ngữ.

M đu chương trình là li chào gn gũi, ý nghĩa bng 4 th tiếng ca TS. Trn Th Ngc Liên - Trưởng khoa Ngoi ng. Cô đã gi li cm ơn đến các Tân sinh viên đã la chn HPU cũng như Khoa Ngoi ng là ngôi nhà tiếp theo trong hành trình hc tp ca mình. Thy cô HPU mong rng trong 4 năm ti, các bn sinh viên s hc tp không ngng, tích lũy thêm kiến thc, chun b hành trang ra trường tht tt. TS. Trn Th Ngc Liên cũng nhn mnh: “Các thy, cô s luôn đng hành, sn sàng h tr và chia s vi các em trong quá trình hc tp, rèn luyn ti Trường”.

Khoa Ngoi Ng - Đi hc Qun lý và Công ngh Hi Phòng (tin thân là Đi hc Dân lp Hi Phòng) đã có 27 năm kinh nghim v đào to ngoi ng. Hin ti Khoa Ngôn ng đang đào to 3 ngành hc chính: Ngôn ng Anh, Ngôn ng Anh – Hàn, Ngôn ng Anh – Trung. Vi mong mun và đnh hướng đào to các bn sinh viên có th s dng thành tho ít nht 2 ngoi ng sau khi ra trường.

TS. Trn Th Ngc Liên – Trưởng Khoa Ngoi Ng

Trong chương trình, các bn tân sinh viên cũng gi li cm ơn đến Trường, Khoa, thy cô và các bn sinh siên. Cùng vi đó các bn cũng nói lên mong mun, nguyn vng ca bn thân đ quá trình hc tp trong nhng năm ti đt kết qu tt nht.

Chương trình được din ra vi không khí sôi ni, vui tươi vi nhng tiết mc văn ngh đc sc, cùng gameshow vô cùng thú v, nhng trò chơi vui nhn và nhng phn quà hp dn đ chào đón các em Tân sinh viên. Nhng tiết mc này đã làm khán phòng tr nên sôi đng nhưng không kém phn m cúng. Các em tân sinh viên cũng đóng góp nhng tiết mc được chun b kĩ càng đến Khoa ngoi ng.

Thy cô và các em sinh viên Khoa Ngoi Ng của HPU

Đc bit, ti chương trình gp mt Tân sinh viên K27, các bn sinh viên còn được tri nghim văn hóa các nước Anh, Trung, Hàn vi các góc văn hóa, m thc như: Thư pháp, trà chiu, trang phc dân tc & m thc. Ngành Ngôn ng Anh – Trung đã t chc cho các bn sinh viên tri nghim ngh thut thư pháp ni tiếng ca Trung Quc. Bên cnh đó là nhng trò chơi vui nhn đ tìm hiu v đt nước Trung Quc. Nhng câu hi được đưa ra là nhng giá tr truyn thng văn hóa truyn thng dân tc bn đa, nhng nhân vt ni tiếng ca Trung Quc hay nhng đa danh ni tiếng như: Vn Lý Trường Thành, Phượng Hoàng C Trn,…

Góc tri nghim thư pháp và tìm hiu v văn hóa Trung Quc

Đi din gian hàng thư pháp, là góc trà chiu do thy cô và các bn sinh viên Ngành Ngôn Ng anh chun b. Trà chiu là nét văn hóa lâu đi ca người Anh. “Nước Anh có th thiếu n hoàng nhưng không được thiếu trà”. Đó là câu nói vui bt h ca người các nước khi nhc đến Anh Quc. Qua đó có th thy tm quan trng ca tic trà chiu vi cuc sng ca người dân x s sương mù. Trong chương trình, gp mt tân sinh viên, các bn được tri nghim văn hóa trà chiu vi nhng tách trà và bánh ngt. Vic ti nghim văn hóa này giúp các bn sinh viên không ch truyn ti ni dung hi thoi bng ngôn ng mà còn áp dng nhng yếu t liên quan đến văn hóa đ giao tiếp mt cách t nhiên nht.

Góc văn hóa Trà chiu

Tham d chương trình gp mt tân sinh viên K27 ca Khoa Ngoi ng, thy Jang Jason – Ging viên b môn tiếng Hàn, khoa Ngôn ng đã gi li chúc tt đp đến các bn tân sinh viên. Thy cũng trc tiếp gói Kimbap – món ăn truyn thng quê hương Hàn Quc ca thy đ gii thiu vi các em sinh viên. Thy cô và các bn sinh viên ngành Ngôn ng Anh – Hàn đã chun b gii thiu đến các bn tân sinh viên K27 nhng món ăn truyn thng ca Hàn Quc. Cùng vi đó, các bn s được mc và chp nh vi Hanbok – trang phc truyn thng ca Hàn Quc.

Tri nghim món Kimbap cùng thy Jang cùng các bn sinh viên

Kết thúc chương trình, nhng k nim đáng quý đu tiên ca các bn sinh viên Khoa Ngoi Ng trường Đi hc Qun lý và Công nghê đã được ghia li. Sau ngày hôm nay, các em s bước vào mt môi trường hc tp mi vi nhng s thú v, cơ hi cũng như thách thc mi. Nhưng Nhà trường, các thy cô và các bn sinh viên s đng hành, h tr và giúp đ hết mình đ các bn tân sinh viên K27 vượt qua khó khăn, hoàn thành tt nhng mc tiêu đã đ ra.

(GV. Trần Thị Hồng Nhung - Khoa Ngoại ngữ)