Môi Trường

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải trong sản xuất nước mắm ở vùng ven biển

Căn cứ quyết định số 538/QĐ – HT ngày 25/6 3015 về việc thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học của Hiệu Trưởng Trường ĐHDL – HP

Ngày 10/7 /2015 Phòng quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “ Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải sản xuất mắm ở vùng ven biển”

Do giảng viên: TS. Nguyễn Thị Kim Dung làm chủ nhiệm đề tài

Các thành viên: Ths. Tô Thị Lan Phương và Ths. Nguyễn Thị Mai Linh

Tham gia hội đồng nghiệm thu gồm: TS.NGƯT. Trần Thị Mai : Chủ tịch hội đồng và các thành viên: TS. Vũ Thị Kim Loan, Ths. Nguyễn Thị Cẩm Thu, Ths. Phạm Thị Mai Vân và Th.s. Đặng Chinh Hải.

Đề tài đã đưa ra giải pháp tách riêng dòng nước thải rửa chai xử lý bằng bãi lọc trồng cây đã giảm tải lượng lớn nước thải cần xử lý qua hệ thống XLchung, tiết kiệm điện năng và loại bỏ độc tố đi vào hệ thống xử lý sinh học làm tăng hiệu quả xử lý. Phương pháp xử lý không sử dụng hóa chất, tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường phù hợp hướng phát triển của công nghệ mới ngày nay đây cũng là tính mới và sáng tạo của đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài và kết quả của đề tài có thể ứng dụng cho các cơ sở sản xuất mắm ven biển.

Đề tài đã được Hội đồng xếp loại giỏi.

Khoa Môi trường

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên