Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

29/5/2023

14h00-15h00

 

Giao ban

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK-HT

E201

Thứ 3

30/5/2023

 

14h00-15h00

 

Từ 15h00

 

 

Họp BCH Đoàn trường

 

Thành đoàn, HSV Thành phố kiểm tra công tác Đại hội HSV trường

Theo kế hoạch

 

Đảng uỷ, BGH, BCH Đoàn TN

BCH Hội SV  

Đoàn TN

 

Đoàn TN và HSV trường

E201

 

 

E201

Thứ 4

31/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

01/6/2023

 

09h00-11h00

 

 

 

14h00-17h00

 

 

Làm việc với P. HC-TH về mô tả công việc

 

 

Rà soát Quy định đánh giá kết quả công tác CB-NV và việc thành lập HĐ tự đánh giá CSGD

PHT.Trung, KTT, TP.HC-TH, PTP. HC-TH

 

HT, PHT.HC-NV,

PTP. HC-TH

P. HC-TH

 

 

 

P. HC-TH

E201

 

 

 

E201

Thứ 6

02/6/2023

 

10h00-11h00

Demo phần mềm tính điểm rèn luyện

HT, PHT. Trung,

Tuyên QTM,

PTP.Huyền,Đức,

Huyền, Châu Anh

QT mạng

E201

Thứ 7

03/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

04/6/2023

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)