Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 22/05/2023 đến ngày 28/05/2023:
 

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

22/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

23/5/2023

 

 

10h00-11h00

Tiếp báo Giáo dục và Thời đại

Chủ tịch HĐT

Hiệu trưởng

Phòng HT

E201

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

24/5/2023

 

 

14h00-15h00

 

 

 

 

 

Họp về tuyên truyển tuyển sinh nội bộ

PHT. Liên,

P. TS-HTQT, Các thầy, cô trong nhóm TTTS nội bộ

P. TS-HTQT

D105

25/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

26/5/2023

 

8h00-11h30

 

 

 

 

 

14h-16h

Tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2023-2028

 

 

Họp rút kinh nghiệm công tác triển khai thăm dò chất lượng giảng dạy

Theo KH và GM

 

 

 

 

BGH, QTM, P.ĐT-QLKH, P.TTr-PC-ĐBCL

Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan

 

 

 

QTM

F301

 

 

 

 

 

E201

Thứ 7

27/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

28/5/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)