Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 19/06/2023 đến ngày 25/06/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

19/6/2023

14h00-16h00

 

Giao ban

 

 

 

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK-HT

E201

Thứ 3

20/6/2023

 

14h00-16h00

 

 

 

Làm việc với đơn vị thiết kế sửa chữa tổng thể HPU

HĐT, TP.HC-TH, Ô. Hùng (P.HC-TH) và đơn vị thiết kế

TK-HĐT

E201

Thứ 4

21/6/2023

 

8h00-10h00

Họp thống nhất thành phần HĐ tự đánh giá CSGD và dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ huy PCCC và CNCH

 

HT, PHT. Trung, PTP. HC-TH

PHT.Trung, PTP.HCTH

E201

Thứ 5

22/6/2023

 

15h00-17h00

 

 

 

Đảng bộ tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng và NQ ĐH Đảng bộ các cấp

Toàn thể Đảng viên

BCH – Đảng bộ

F301

Thứ 6

23/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

24/6/2023

 

09h00-11h00

 

PHT Trung làm việc với P. ĐT-QLKH về phần mềm công tác giảng dạy và phần mềm tính điểm rèn luyện của sinh viên.

 

PHT Trung và P.ĐT-QLKH

P. ĐT-QLKH

E201

Chủ nhật

25/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)