Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024


Trân trọng thông báo tới các Thầy Cô lịch công tác tuần, từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

19/02/2024

Từ 14h00

Hiệu trưởng làm việc với TS.Chính về công việc

HT, TS.Chính, PTP. HC-TH

BPNS

P. họp Nhà G

Thứ 3

20/02/2024

 

 

 

 

 

Thứ 4

21/02/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

22/02/2024

Từ 14h00

 

 

 

Hiệu trưởng làm việc với Nhân sự về mô tả công việc và sửa đổi quy chế lương, thưởng

HT và PTP.HC-TH

BPNS

P. họp Nhà G

Thứ 6

23/02/2024

Từ 14h00

 

 

 

Hiệu trưởng tiếp sinh viên

Hiệu trưởng, sinh viên

TK-HT, CTSV

Phòng HT

Thứ 7

24/02/2024

Từ 8h30

 

 

 

 

Họp với Khoa CNTT về xây dựng CTĐT ngành CNTT

HT, PHT. ĐT-KH,

TP. ĐT-QLKH, PTP. ĐT-QLKH (H.Anh), TS.Chiểu và GV Khoa CNTT

P. ĐT-QLKH

P. họp Nhà G

Chủ nhật

25/02/2024

 

 

 

 

 

 

PHÒNG HC-TH