Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 18/12/2023 đến ngày 24/12/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

18/12/2023

Từ 14h00

BCH Đảng bộ họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023

Đ/c Nguyễn Thị Minh Ngọc – ĐB Quận uỷ và BCH Đảng bộ

VP-ĐU

P.họp Nhà G

Thứ 3

19/12/2023

09h00-10h00

Làm việc với Công ty AmTran  - VSIP Hải Phòng về các cơ hội tuyển dụng

PHT Liên,  PHT -Trung, P.TS-HTQT, P.ĐT-QLKH

TK-HT

P. Họp Nhà G

Thứ 4

20/12/2023

08h00-09h00

Nghe P.HC-TH báo cáo kết quả dự thảo mô tả công việc của các vị trí việc làm

Hiệu trưởng, PHT. HC-NV

Cô Ngọc

P. Họp Nhà G

Thứ 5

21/12/2023

Cả ngày

Tọa đàm tuyển sinh năm 2025 theo Chương trình phổ thông mới

Hiệu trưởng, PTP. TS-HTQT

P.HC-TH

TP - HCM

Thứ 6

22/12/2023

Cả ngày

Tọa đàm tuyển sinh năm 2025 theo Chương trình phổ thông mới

Hiệu trưởng, PTP. TS-HTQT

P.HC-TH

TP - HCM

Thứ 7

23/12/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

24/12/2023

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)