Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 17/07/2023 đến ngày 23/07/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 17/07/2023 đến ngày 23/07/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

17/7/2023

14h00-16h00

 

 

Giao ban

 

 

 

Trưởng các đơn vị và CBCC

 

 

TK-HT

 

 

 

E201

 

 

 

Thứ 3

18/7/2023

 

Từ 7h30

(cả ngày)

 

 

9h00-10h30

 

 

 

 

Tham gia chạy thử, tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trình độ ĐH, CĐ năm 2023

 

Báo cáo tổng kết 6 tháng thực tập sinh (bộ phận QTM)

Ô Đỗ Văn Tuyên và Bà Nguyễn Thị Hiền

 

 

HT, PHT Trung (chủ trì), PTP.HC-TH, Trưởng/Phó P. ĐT-QLKH, KT trưởng, QTM

Ô Tuyên, Bà Hiền

 

 

QT Mạng

Trường ĐH Thuỷ Lợi

E201

Thứ 4

19/7/2023

 

Từ 7h30

(cả ngày)

 

 

Tham gia chạy thử, tập huấn nghiệp vụ xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển trình độ ĐH, CĐ năm 2023

Ô Đỗ Văn Tuyên và Bà Nguyễn Thị Hiền

Ô Tuyên, Bà Hiền

Trường ĐH Thuỷ Lợi

Thứ 5

20/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

21/7/2023

 

Từ 14h00

 

 

 

Họp Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Các thành viên Hội đồng TĐGCSGDĐH

TK-HT

A101

Thứ 7

22/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

23/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

q1