Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 16/10/2023 đến ngày 22/10/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

16/10/2023

14h00-16h00

 

 

Giao ban

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK-HT

P. họp-  Nhà G

 

 

Thứ 3

17/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

18/10/2023

 

Từ 16h00

 

 

 

Họp phê duyệt chức năng phần mềm công tác giảng dạy, đánh giá kết quả công tác và quản lý thu chi

TS. Thanh (HT),

TS. Liên (PHT), ThS. Trung (PHT), ThS.Kiên, TS.Mai, CN. Ngọc, KS.Hồng Anh, CN. Huyền

QT mạng

 

 

 

P. họp-  Nhà G

 

Thứ 5

19/10/2023

 

8h00-11h00

Tiếp đoàn Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT khảo sát địa điểm tổ chức các môn thi Hội khỏe phù đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024

ThS. Trung – PHT

ThS. Đồng – TP HC-TH

ThS. Đồng

KSSV

Thứ 6

20/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

21/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

22/10/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)