Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 12/06/2023 đến ngày 18/06/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

12/6/2023

14h00-15h00

 

Họp trưởng các nhóm chuyên trách CSGD

Trưởng các nhóm

P.TTr-PC-ĐBCL

P.họp tầng 2- Nhà H

Thứ 3

13/6/2023

 

8h00-9h00

 

 

 

 

Báo cáo thống kê công tác nhập dữ liệu trên phần mềm Hemis của Bộ

 

PHT. Trung (chủ trì)

PHT. Liên, TS. Mai,

Ô. Tuyên,  Bà Hồng Anh, Bà Huyền,

Ô Sơn, Bà Hà Anh, 

Bà Hiền, Bà Ngọc,

Ô Đồng; Bà Dương

QTM

E201

 

 

 

 

Thứ 4

14/6/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

15/6/2023

 

09h00-10h00

 

 

 

 

 

 

13h30-14h30

Các đơn vị/cá nhân báo cáo việc hoàn thiện công tác nhập dữ liệu trên phần mềm Hemis của Bộ

 

 

 

 

Tiếp đoàn Trường Đại học Yeonsung Hàn Quốc

HT, Phó HT Trung, Liên, Ô. Tuyên, P. ĐT-QLKH: Bà Hồng Anh, Huyền, Ô Sơn, Hà Anh, cô Mai; Bà Hiền, Bà Ngọc, Ô Đồng, Bà Dương

PHT Liên, P.TS.và HTQT

QTM

 

 

 

 

 

 

P. TS và HTQT

E201

 

 

 

 

 

 

E201

Thứ 6

16/6/2023

 

14h00-16h00

 

 

Họp Ban PCCC và CNCH

Ban PCCC và CNCH

Hiệu trưởng (chủ trì)

Ô. Trung, Ô. Hải,

Ô. Đồng, Ô. Lương

E201

Thứ 7

17/6/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

18/6/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)