Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 11/12/2023 đến ngày 17/12/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

11/12/2023

14h00-16h00

Họp Giao ban BGH và CBCC

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK-HT

P. Họp Nhà G

Từ 16h00

Họp Đảng uỷ mở rộng đến phó Bí thư chi bộ

Đảng uỷ viên,

BT-PBT chi bộ

Ban TV-ĐU

P.họp Nhà G

Thứ 3

12/12/2023

13h30-17h00

Hành trình kết nối và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp các trường ĐH, CĐ

PHT Trung, Anh Quý

P.HC-TH chuẩn bị xe

Hà Nội

Thứ 4

13/12/2023

Cả ngày

Hành trình kết nối và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp các trường ĐH, CĐ

PHT Trung, Anh Quý

P.HC-TH chuẩn bị xe

Hà Nội

Thứ 5

14/12/2023

Từ 8h00

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Hiệu trưởng

TK-HT

Hải Phòng

Cả ngày

Hành trình kết nối và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp các trường ĐH, CĐ

PHT Trung, Anh Quý

P.HC-TH chuẩn bị xe

Hà Nội

Thứ 6

15/12/2023

8h00-11h30

Hội nghị trực tuyến BCH Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam tổng kết công tác năm 2023, xây dựng chương trình công tác năm 2024

Hiệu trưởng

TK-HT

VP-HT

14h00-16h00

Thống nhất mô tả công việc của các vi trí việc làm trước khi trình CT -HĐT

Hiệu trưởng, Phó HT Trung, Cô Ngọc

Bộ phận Nhân sự

P. họp Nhà G

Thứ 7

16/12/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

17/12/2023

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)