Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 10/07/2023 đến ngày 16/07/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

10/7/2023

Từ 14h00

Họp về mục tiêu công tác năm học 2023 – 2024 và một số vấn đề khác

 

 

 

Chủ tịch HĐT (chủ trì ), BGH, PTP. HC-TH , KT trưởng  

Hiệu trưởng

E201

Thứ 3

11/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

12/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

13/7/2023

 

Từ 9h00

Cơ chế phối hợp các trường trong việc đảm bảo an ninh an toàn trường học.

 

 

PHT Trung (chủ trì), TP. HC –TH, Trưởng ban BV, BGH-THPT HNS

PHT Trung

E201

Thứ 6

14/7/2023

 

Từ 14h00

Báo cáo tổng kết 6 tháng thực tập sinh (bộ phận QTM)

 

 

HT, P HT Trung (chủ trì),  PTP.HC-TH, Trưởng/Phó Phòng ĐT-QLKH, QTM, KT trưởng

QTM

E201

Thứ 7

15/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

16/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)