Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 08/01/2024 đến ngày 14/01/2024:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

08/01/2024

8h00-11h30

Phòng TS-HTQT làm việc với Công ty CP Truyền thông Xu hướng số

P.TS - HTQT, Công ty  CP Xu hướng số

P.TS - HTQT

P.TS - HTQT

14h00-16h00

Họp về công tác tuyển sinh năm 2024 của Trường

Các thành viên HĐT, BGH, Trưởng – Phó P.ĐT-QLKH, P.TS-HTQT, P.HC-TH, Kế toán trưởng

TK - HT

P. họp Nhà G

16h30-17h30

Hiệu trưởng trao đổi hợp tác với Công ty Cổ phần Truyền thông Xu hướng số

Hiệu trưởng, Công ty CP Truyền thông Xu hướng số, P. TS-HTQT

TK - HT

Phòng

HT

Thứ 3

09/01/2024

14h00-15h30

Tổ chức Kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam

Theo kế hoạch và giấy mời

Đoàn TN- HSV và các đơn vị liên quan

F 301

Thứ 4

10/01/2024

Từ 8h00

Hội nghị Trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2024

TS. Trần Thị Mai - Thường vụ Đảng uỷ

Phòng HC-TH chuẩn bị xe

Số 10 Hồ Sen

Từ 14h00

Nghe Phòng HC-TH báo cáo kết quả dự thảo mô tả công việc của các vị trí việc làm

Hiệu trưởng, PHT. HC-NV

PTP. HC-TH

P. họp Nhà G

Thứ 5

11/01/2024

Từ 14h00

Thường vụ Đảng uỷ làm việc với BCH Đoàn TN - Hội SV trường về Kế hoạch công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm 2024

Ths.Trần Hữu Trung - ĐUV phụ trách Đoàn TN, Ths Lê Trường Sơn - Nguyên BT Đoàn trường, Đoàn TN – Hội SV

Đoàn TN-Hội SV trường

Phòng họp tầng 1 nhà G

15h00-17h00

Chương trình công bố báo cáo “Tăng cường hoạt động bảo đảm và kiểm định chất lượng GDĐH theo hướng hội nhập quốc tế” của Bộ GDĐT

BGH, Trưởng các nhóm chuyên trách Hội đồng tự đánh giá

TK-HT, TTTTTV

Phòng Thư viện A101

Thứ 6

12/01/2024

Từ 7h30

(cả ngày)

 

Dự Đại hội Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc lần thứ VIII giai đoạn 2024-2026

PHT. HC-NV và  PGĐ. TTTTTV

A.Trung, A.Tuyên

Hòa Bình

Thứ 7

13/01/2024

Từ 7h30

(cả ngày)

Dự Đại hội Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc lần thứ VIII giai đoạn 2024-2026

PHT. HC-NV và  PGĐ. TTTTTV

A.Trung, A.Tuyên

Hòa Bình

Chủ nhật

14/01/2024

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)