Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 04.3.2024 đến ngày 10.3.2024

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

04/3/2024

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

05/3/2024

Từ 14h00

Chúc mừng Ngày 8-3 Ban Nữ công – Liên đoàn Lao động thành phố HP

CTCĐ-Trưởng, Phó Ban Nữ công trường

CTCĐ - Ban Nữ công

Số 88 -ĐBP

14h00-15h30

Làm việc với nhóm 6 xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

Thường trực HĐ TĐG nhóm 6

Nhóm 6

P. họp Nhà G

16h00-17h00

Họp ban đón tiếp và chuẩn bị cơ sở vật chất cho Chương trình Ngày hội Hướng nghiệp Tuyển sinh 2024

P.TS - HTQT, Bà Nhàn, Ô. Quý, Túc, Vạn

P.TS - HTQT

Phòng D105

Thứ 4

06/3/2024

Từ 8h00

Dự Hội nghị phát động cuộc thi

chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

TS. Trần Thị Mai – Ban TV Đảng uỷ

VP Đảng

Trường Chính trị Tô Hiệu

14h00-16h30

Làm việc với nhóm 1 và nhóm 4

 xây dựng báo cáo TĐG cơ sở GDĐH

Thường trực HĐ TĐG nhóm 1 và nhóm 4

Nhóm 4 và nhóm 1

P. họp Nhà G

Thứ 5

07/3/204

10h30-11h30

Tổ chức tặng quà nữ công đoàn viên HPU nhân Ngày Quốc tế  8-3

HĐT, BGH, CBCC cùng toàn thể Nữ CBGVNV HPU

Công đoàn trường

P. họp Nhà G

Thứ 6

08/3/2024

Từ 14h00

 

 

 

 

Từ 14h00 - 17h00

 

Hiệu trưởng tiếp sinh viên

 

Trải nghiệm thực tế Robot cộng tác UR3 và UR5

Hiệu trưởng, sinh viên

 

 

Ban Lãnh đạo, Khoa Đ-ĐT, Khoa CNTT, Sinh viên

 

 

TK-HT, CTSV

 

 

 

Khoa Điện -Điện Tử

Phòng HT

 

 

 

Phòng A101

Thứ 7

09/3/2024

 

Từ 9h40h - 11h30h

 

Trải nghiệm thực tế Robot cộng tác UR3 và UR5

Ban Lãnh đạo, Khoa Đ-ĐT, Khoa CNTT, Sinh viên

Khoa Điện -Điện Tử

Phòng A101

Chủ nhật

10/3/2024

 

7h00-12h00

Tham gia Chương trình Ngày hội Hướng nghiệp Tuyển sinh 2024

Lãnh đạo Trường, Ban tư vấn tuyển sinh, Ban đón tiếp của HPU

Ban đón tiếp và chuẩn bị CSVC của HPU

Trường

ĐHHH

Phòng Hành chính - Tổng hợp