Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 04/12/2023 đến ngày 10/12/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

04/12/2023

Từ 9h00

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Điện – Môi trường

Theo KH và GM

BT chi bộ

F 301

Từ 10h00

Lễ kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị kinh doanh

Theo KH và GM

BT chi bộ

F 301

Thứ 3

05/12/2023

Sáng 8h30 – 11h30;

Chiều: 14h00 – 17h00

Tập huấn sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy Ngoại ngữ

GV Khoa Ngoại ngữ, GV Tiếng Anh ở các trường THPT theo DS mời

P.TS, Khoa Ngoại ngữ

A101

Thứ 4

06/12/2023

Sáng 8h30 – 11h30;

Chiều: 14h00 – 17h00

Tập huấn sử dụng Trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy Ngoại ngữ

GV Khoa Ngoại ngữ, GV Tiếng Anh ở các trường THPT theo DS mời

P.TS, Khoa Ngoại ngữ

A101

Từ 14h00

Họp Hội đồng tuyển dụng Nhà trường

Các thành viên HĐ tuyển dụng và các ứng viên liên quan

P.HC-TH

P.họp Nhà G

Thứ 5

07/12/2023

Từ 13h30

Tập huấn triển khai tài liệu truyền thông về Quyền con người dành cho cán bộ quản lý sinh viên

PHT Liên, PP Đào tạo Huyền, cô Nhàn

P.ĐT-QLKH

Đại học Hàng Hải

Thứ 6

08/12/2023

Từ 7h30

Tập huấn triển khai tài liệu truyền thông về Quyền con người dành cho cán bộ quản lý sinh viên

PHT Liên, PP Đào tạo Huyền, cô Nhàn

P.ĐT-QLKH

Đại học Hàng Hải

Từ 14h00

Hiệu trưởng tiếp sinh viên

Hiệu trưởng và sinh viên

TK-HT

P.HT

Họp Đảng uỷ mở rộng đến Phó bí thư Chi bộ

Đảng uỷ viên,

BT-PBT chi bộ

Ban TV-ĐUP.họp Nhà G

Thứ 7

09/12/2023

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

10/12/2023

Từ 7h30-11h30

Dự Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội, 117 GS. Trần Hữu NghịP.HC-TH chuẩn bị xeHà Nội

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)