Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09/07/2023:
 

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người  chuẩn bị

Địa điểm

Thứ 2

03/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

04/7/2023

 

Từ 14 h00

 

 

 

Họp Hội đồng trường

Các thành viên HĐ

TK-HĐT

E201

Thứ 4

05/7/2023

 

Từ 8h00

 

 

Từ 14 h00

 

Làm việc với Tạp chí Con số và Sự kiện

 

Họp Hội đồng trường

Hiệu trưởng

 

 

Các thành viên HĐ, Kính mời các Trưởng khoa

TK-HT

 

 

TK-HĐT

E201

 

 

E201

Thứ 5

06/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

07/7/2023

 

Từ 09h00

 

 

 

Họp thống nhất phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ huy PCCC và CNCH

HT, PHT.HC-NV, Trưởng – Phó P.HC-TH, TB Bảo vệ

Bà Ngọc

E201

Thứ 7

08/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

09/7/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)