Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 27/02/2023 đến 05/03/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Áp dụng từ: 27/02/2023 đến 05/03/2023

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

27/02/2023

14h30-17h00

 

 

 

 

 

Làm việc với trường Trung cấp Kinh tế Hải Phòng

CTHĐT, HT, KTT Kiên, PTP Hồng Anh

Trưởng Khoa MT Dung

TK-HT

 

 

 

E201

 

 

 

Thứ 3

28/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

01/3/2023

 

9h30-11h30

 

 

 

 

 

Tổ chức Lễ chảo cờ tháng 3, Lễ phát động tháng thanh niên

BGH, P, ĐT-QLKH, Đoàn TN - HSV, Lãnh đạo các Khoa và SV

P.ĐT-QLKH

F301

Thứ 5

02/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

03/3/2023

 

Từ 8h30

 

 

 

 

 

 

Tham dự Hội nghị tuyển sinh năm 2023 của Bộ GD&ĐT

HT, P. TS -HTQT

P.HC-TH

Hà Nội

Thứ 7

04/3/2023

 

7h30-11h30

 

 

 

 

 

 

Tổ chức chương trình kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Toàn thể CB-GV nữ

P. HC-TH

 

 

 

 

Khu GĐ

Chủ nhật

05/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)