Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 20/03/2023 đến 26/03/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/02/2023:
 

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

20/3/2023

14h00-17h00

 

 

 

 

 

 

Họp Hội đồng KH&ĐT thông qua CTĐT các ngành

CTHĐT, HT, thành viên HĐ KH&ĐT

HĐXDCTĐT các ngành, Thư ký – HĐXDCTĐT, Chủ tịch HĐXDCTĐT

khối GDĐC

E201

Thứ 3

21/3/2023

 

 

15h30-16h00

Họp xét miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

CTHĐT, HT, P. ĐT-QLKH, KTT. Kiên và Lãnh đạo khoa có SV miễn giảm

P. ĐT-QLKH

E201

 

 

 

 

 

Thứ 4

22/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

23/3/2023

 

 

9h00-11h30

 

 

 

 

 

Tổ chức Lễ “Vinh danh sinh viên tiêu biểu” và họp đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên

BGH, P.HC-TH, P.ĐT-QLKH, KTT Kiên, Đoàn TN, Hội SV

 và CBCC

P.ĐT-QLKH,

Đoàn TN, Hội SV

F301

Thứ 6

24/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

25/3/2023

 

7h00-10h00

 

 

 

 

Tham gia kế hoạch Ngày chạy Olimpic vì sức khoẻ toàn dân của Quận Lê Chân năm 2023

 

 

 

P.ĐT-QLKH, BM-CBCS và 24 SV K26

.ĐT-QLKH, BM-CBCS

Quận

Lê Chân

Chủ nhật

26/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)