Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 20/02/2023 đến 26/02/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Áp dụng từ: 20/02/2023 đến 26/02/2023

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

20/02/2023

14h00-17h00

Giao ban

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK-HT

E201

Thứ 3

21/02/2023

14h00-17h00

Chuyên đề Nguyên tắc giảng dạy Ngoại ngữ

Theo kế hoạch

PHT. Liên, PTK Huyền

F301

 

Thứ 4

22/02/2023

 

06h00-12h00

Thông báo Điện lực Lê Chân ngừng cấp điện Khu Giảng đường để bảo dưỡng

Theo kế hoạch

P.HC-TH

Khu GĐ

 

14h00-17h00

 

Báo cáo tổng kết đợt làm việc với GS. Lori Assaf - Chuyên gia Fulbright

CTHĐT,BGH, P.ĐT-QLKH,  PTP Ngọc

TP TS. Nga

E201

Thứ 5

23/02/2023

14h00-17h00

Họp Hội đồng trường về phương hướng tuyển sinh năm 2023

HĐT,

TP TS.Nga,

KTT Kiên,

PTP Ngọc,

PTP Hiền

Hiệu trưởng

E201

Thứ 6

24/02/2023

 

14h00-17h00

Thẩm định chương trình đào tạo ngành CNTT

Hội đồng thẩm định

PTK - TS. Hương

E201

Thứ 7

25/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

26/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)