Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 16/01/2023 đến 22/01/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Áp dụng từ: 16/01/2023 đến 22/01/2023

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

16/01/2023

 

14h00-17h00

 

Họp Hội đồng trường Các thành viên HĐTK-CTHĐT

E201

Thứ 3

 

17/01/2023

 

 

10h00-11h00

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cao

học ngành QTKD
Các thành viên HĐP.ĐT-QLKHE201

Thứ 4

18/01/2023

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

19/01/2023

 

 

Từ 7h30

Các đơn vị kiểm tra và thực hiện quy định về điện, nước an toàn, an ninh và PCCN tại các khu vực được giao quản lý

 

Trưởng, Phó các đơn vị

 

Thứ 6

20/01/2023

Từ ngày 20/01/2023 đến hết  Nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Toàn thể

CB-GV-NV

Nhà trường

Bảo vệ trực 24/24

Toàn trường

Phòng Hành chính - Tổng hợp