Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 06/03/2023 đến 12/03/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Áp dụng từ: 06/3/2023 đến 12/3/2023

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

06/3/2023

14h00-17h00

 

 

 

 

 

 

Họp với bộ phận Nhân sự

HT, PHT Trung,

PTP Ngọc

PTP Ngọc

E201

Thứ 3

07/3/2023

 

 

14h00-17h00

Họp Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng

TK-CTHĐT

E201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

08/3/2023

 

14h00-17h00

Họp về tuyển sinh và đào tạo liên thông

CTHĐT, BGH,

P.ĐT-QLKH, P.TS-HTQT, Anh Kiên,Chức, Chị Dung, Đan, Châu Anh

P.ĐT-QLKH, P.TS-HTQT,

E201

Thứ 5

09/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

10/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

11/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

12/3/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)