Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 06/02/2023 đến 12/02/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Áp dụng từ: 06/02/2023 đến 12/02/2023

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

06/02/2023

14h00-17h00

Giao ban

 

 

 

Trưởng các đơn vị và CBCC

TK – HT

 

 

 

 

E201

Thứ 3

07/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

08/02/2023

 

14h00-17h00

Họp HĐT chốt các hoạt động truyền thông, tuyển sinh cấp trường trong năm 2023

 

 

 

 

Các thành viên HĐT

P.TS-HTQT

và P.ĐT-QLKH

E201

Thứ 5

09/02/2023

 

 

14h00-17h00

 

 

 

 

 

Họp HĐT Quy chế lương, Quy chế đánh giá giảng dạy, Quy chế chi tiêu nội bộ (sửa đổi phần tuyển sinh và thỉnh giảng)

 

 

 

Các thành viên HĐT

TK-HĐT

E201

Thứ 6

10/02/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

11/02/2023

 

08h00-11h30

Thẩm định CTĐT ngành Ngoại ngữ

Các thành viên HĐ

 

 

 

 

 

TS.Liên

E201

Chủ nhật

12/02/2023