Lịch tuần

Lịch công tác tuần từ 03/04/2023 đến 09/04/2023

Trân trọng thông báo tới các thầy cô lịch công tác tuần, từ ngày 03/04/2023 đến ngày 09/04/2023:
 

Ngày,

tháng

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần

Người

chuẩn bị

Địa

điểm

Thứ 2

03/4/2023

10h00-11h30

Họp về công tác tuyển sinh năm 2023

BGH, P. TS -HTQT

TK-HT

E 201

14h00-17h00

Họp Hội đồng trường

Các thành viên Hội đồng

TK - HĐT

E 201

Thứ 3

04/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

05/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

06/4/2023

 

10h00-11h00

Họp về danh mục vị trí việc làm

BGH, BPNS

BP nhân sự

E 201

Thứ 6

07/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

08/4/2023

 

08h00-09h30

Họp thông qua dự thảo kế hoạch tuyển sinh năm 2023

HT, PHT Liên, Ban Thư ký -HĐTS

Bà Hiền

E 201

Chủ nhật

09/4/2023

 

 

 

 

 

 

 

(Phòng Hành chính - Tổng hợp)