Kỹ thuật Điện - Điện tử

Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Sáng ngày 04/02/2023, tại phòng E201 trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã diễn ra buổi họp thẩm định Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

 

Toàn cảnh buổi họp thẩm định

 

Hội đồng thẩm định gồm có: TS. Nguyễn Tiến Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng - Chủ tịch Hội đồng; GS.TS. Bạch Gia Dương – giảng viên Điện tử - viễn thông, trường Đại Học Công Nghệ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Ủy viên phản biện 1; TS. Mai Văn Lập - Giảng viên, Phó Trưởng Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Thủy Lợi - Ủy viên, phản biện 2; ThS. Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc phòng Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp, Trung tâm kinh doanh VNPT - Hải Phòng – Uy viên, đại diện cho phía doanh nghiệp tuyển dụng; TS. Nguyễn Thị Hoàng Đan – Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng - Ủy viên, thư ký hội đồng. Tham dự buổi họp thẩm định có đông đủ các giảng viên trong khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử.

 

TS. Đoàn Hữu Chức – Chủ tịch hội đồng xây dựng chương trình trình bày tóm tắt khung chương trình đào tạo

 

TS. Đoàn Hữu Chức đại diện Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trình bày tóm tắt căn cứ xây dựng chương trình, mục tiêu, chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình, thời lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá của các học phần trong chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Các đề cương chi tiết học phần và các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo theo quy định hiện hành.

 

Hội đồng thẩm định cùng các thành viên hội đồng xây dựng chương trình trao đổi thảo luận về các nội dung của chương trình đào tạo

 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử được thiết kế với các mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra theo yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp và khả năng nâng cao trình độ đã được xác định phù hợp với đối tượng theo học. Các thành viên hội đồng và các chuyên gia dự họp đã đánh giá mục tiêu, chuẩn đầu ra, nội dung, cấu trúc của chương trình đảm bảo được tính khoa học, hợp lý và thể hiện tính ứng dụng rất cao. Đặc biệt, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao các nội dung mang tính thực tế và nhấn mạnh tính thực hành cũng như tính cập nhật kiến thức mới và bắt kịp xu hướng tiến bộ của khoa học công nghệ điện, điện tử.

 

Hội đồng tích cực tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu của các chuyên gia và các nhà khoa học

 

Chương đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử được xây dựng không chỉ dựa trên các căn cứ từ các quy định của Bộ giáo dục đào tạo, các Quy chế của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, mà còn dựa trên căn cứ nguồn lực giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, đồng thời đã tham khảo đối sánh với các chương trình đào tạo tiên tiến của các trường có uy tín. Đặc biệt Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử được thiết kế với 3 chuyên ngành: Điện tự động công nghiệp, Điện tử - Truyền thông, Công nghệ Internet vạn vật - IoT được các thành viên dự họp đánh giá là một chương trình linh hoạt và tuân thủ đúng tinh thần tại thông tư 17/2021-TT-BGDĐT ngày 22/06/2021.

Kết thúc buổi thẩm định, TS. Đoàn Hữu Chức đã thay mặt Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia để hoàn thiện chương trình đào tạo theo quy định và định hướng của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

 

Tin bài và ảnh:

Hoàng Đan

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên