Kỹ thuật Điện - Điện tử

Chuẩn đầu ra ngành Điện tự động công nghiệp

1. Tên ngành Đào tạo:   

+ Tiếng Việt: Kỹ thuật điện tử

+ Tiếng Anh: Electrical and Electronic Engineering 

2. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

3. Yêu cầu về kiến thức:

Kỹ sư  Điện tự động Công nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực trang bị và tự động hoá các quá trình công nghệ, đòi hỏi cả trình độ lý thuyết và kỹ năng thực hành. Để trở thành kỹ sư Điện Tự động  Công nghiệp, sinh viên phải trải qua các môn học cơ sở, kỹ thuật chuyên ngành,  đồng thời phải trải qua các đợt thực hành cơ bản. Thời lượng và nội dung cho các môn lý thuyết và thực hành phải được cân đối điều hoà, đảm bảo đủ rộng về phạm vi và đủ sâu sắc về kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị tốt, có năng lực tổ chức và động viên mọi người hoàn thành nhiệm vụ, nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết cũng như thực hành để đảm bảo mọi nhiệm vụ của người kỹ sư điện mà công tác chuyên môn đặt ra.

Kỹ sư điện tự động công nghiệp khi tốt nghiệp cần :

- Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và làm nền tảng để học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

- Có kiến thức cơ bản để phân tích cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các quá trình điện-từ-cơ-nhiệt trong các mạch, các hệ thống , thiết bị điện, các hệ thống điện tử  công suất và các hệ thống điện tử điển hình.

- Có kiến thức để phân tích,  mô phỏng các đặc tính của đối tượng điều khiển, cơ cấu chấp hành, các thiết bị đo lường, các khâu điều khiển đơn lẻ và hệ thống sản xuất tự động.

- Có kiến thức để phân tích, đánh giá chất lượng của hệ điều khiển một dây chuyền, hệ thống tự động hóa quá trình sản xuất.

4. Yêu cầu về Kỹ năng:

* Kỹ năng cứng:

- Quản lý, giám sát và vận hành các thiết bị trong hệ thống tự động hóa và những hệ thống điện trong các xí nghiệp công nghiệp.

- Đặt bài toán và lựa chọn được cấu trúc thích hợp cho hệ thống tự động hóa.

- Lựa chọn phương án thiết kế tối ưu cho một số hệ thống tự động hóa điển  hình.

- Ứng dụng các phương pháp mô hình hóa, các phần mềm chuyên dùng trong thiết kế hệ thống điều khiển vừa và nhỏ.

- Lắp đặt, cài đặt, lập trình điều khiển và hiệu chỉnh các khâu đơn lẻ, tích hợp cho một số dây chuyền tự động hóa điển hình ứng dụng điều khiển bằng PLC, Vi điều khiển, máy tính….

- Chuyển giao và giải mã công nghệ một số mạch, thiết bị điện tử điển hình.

- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng  một số dây chuyền, hệ thống sản xuất tự động điển hình.

- Phát hiện các sai hỏng và đưa ra các phương án xử lý và bảo trì thiết bị, hệ thống.

* Kỹ năng mềm:

- Có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm, có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học,tư duy giải quyết các vấn  đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Điện - Điện tử nói chung và trong chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp nói riêng.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn qui định của trường Đại học Dân Lập Hải Phòng làm cơ sở cho việc khai thác hiệu quả các phần mềm chuyên ngành điện, điện tử như MATLAB, EAGLE, ORCAD, PSPICE, LABVIEW.. đồng thời có khả năng xây dựng thuật giải cho các bài toán điều khiển và lập trình mô phỏng.

- Về ngoại ngữ có khả nằn giao tiếp thông thường, đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật, có thể trình bày những nội dung chuyên ngành bằng tiếng anh.

6. Yêu cầu về thái độ.

- Có ý thức  trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, -Có kiến thức cơ bản về giao tiếp xã hội, về tổ chức quản lý.

- Có khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

7. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

- Tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong vai trò là giáo viên kỹ thuật  hay  nghiên cứu viên.

- Các doanh nghiệp, công ty sản xuất có ứng dụng công nghệ tự động hóa; các nhà cung cấp dịch vụ và phát triển sản phầm thiết bị và hệ thống tự động hóa; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực tự động hóa trong  và ngoài nước ; các cơ quan hành chính sự nghiệp… với vai trò người vận hành, quản lý hệ thống hoặc thiết kế, cải tạo nâng cấp hệ điều khiển hay là người tư vấn kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực điện và tự động hóa.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cac kiến thức và kỹ năng.

- Có khả năng học lên các trình độ cao hơn tại Trường  hoặc các trường Đại học, Cơ sở đào

Kỹ sư ngành Điện tự động công nghiệp có khả năng làm việc tại các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở đào tạo, có khả năng học tập để nâng cao trình độ  và nghề nghiệp.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên