Du Lịch

Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Văn hóa Du lịch+ Tiếng Anh: Culture and Tourismb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:     Sinh viên tốt nghiệp Khoa Văn hóa Du...

Chuyến thực tế miền Trung của sinh viên khóa 19 và 20 Khoa Du lịch
  • 14 Tháng 4, 2018
Chuyến thực tế miền Trung của sinh viên khóa 19 và 20 Khoa Du lịch

Chuyến thực tế miền Trung kéo dài 6 ngày 5 đêm của sinh viên khóa 19, 20 Khoa Du lịch chúng tôi đã kết thúc được hơn ba tuần, vậy...