Du Lịch

Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Văn hóa Du lịch+ Tiếng Anh: Culture and Tourismb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:     Sinh viên tốt nghiệp Khoa Văn hóa Du...

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (CHUẨN ĐẦU RA)CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH – ĐHDLHP(HỆ ĐẠI HỌC) 1.      Về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch...