Du Lịch

Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch
  • 20 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Văn hóa du lịch

a. Tên ngành đào tạo:+ Tiếng Việt: Văn hóa Du lịch+ Tiếng Anh: Culture and Tourismb. Trình độ đào tạo: Đại họcc.   Yêu cầu về kiến thức:     Sinh viên tốt nghiệp Khoa Văn hóa Du...