Du Lịch

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO (CHUẨN ĐẦU RA)CỦA NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH – ĐHDLHP(HỆ ĐẠI HỌC) 1.      Về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Dịch...