Đoàn thanh niên/Hội sinh viên

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

 

Ngày 07/05/2024 Tại A101, Đoàn Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng tổ chức buổi tuyên truyền “Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024)” đến dự có các Đồng chí Ban Thường vụ, Ban chấp hành và các bạn đoàn viên, sinh viên đại diện các lớp.

Tại buổi tuyển truyền Báo cáo viên Đồng chí: Trần Đình Quý – Phó bí thư Đoàn Trường, đã tuyên truyền đến các bạn đoàn viên sinh viên về chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ.Cách đây 70 năm, ngày 7/5/1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, một trong những chiến công hiển hách, xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa trong thế kỷ 20".

 

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi, là động lực và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.