Đoàn thanh niên/Hội sinh viên

Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 2 năm 2024

Sáng ngày 26/05/2024 bên cạnh hoạt động lớn tổ chức lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024 Đoàn thanh niên -  Hội sinh viên Việt Nam trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng cũng hưởng ứng phong trào NGÀY CHỦ NHẬT XANH LẦN THỨ 2 2024 với mục tiêu “Giảm thiểu chất thải nhựa”, thể hiện tinh thần của người thanh niên tình nguyện trong việc bảo vệ môi trường sống, giữ cho nơi mình sinh hoạt học tập sạch sẽ, văn minh.