Đoàn thanh niên/Hội sinh viên

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Lễ ra quân chiến dịch THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2024!

Sáng ngày 26/5/2024, Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024. Tại Chương trình ra quân đã diễn ra các hoạt động:

 Thành lập Đội Tiếp sức mùa thi và Đội hình Mùa hè xanh

Tập huấn cho các chiến sĩ tình nguyện về công tác tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi và Mùa hè xanh 2024.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là hoạt động thường niên được Đoàn thanh niên-Hội sinh viên trường tổ chức hàng năm, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, trách nhiệm của tuổi trẻ sinh viên HPU trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp lực xây dựng nông thôn mới, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe đóng góp phần nhỏ vào sự nghiệp xây dựng thành phố Hải Phòng nói riềng và tổ quốc nói chung ngày càng giàu đẹp, phát triển.