Công nghệ thông tin

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin
  • 04 Tháng 3, 2021
Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin

 a. Tên ngành đào tạo+ Tiếng Việt: Công nghệ Thông tin+ Tiếng Anh: Information Technologyb. Trình độ đào tạoĐại họcc. Yêu cầu về kiến thứcSinh viên tốt nghiệp có thể:+ Quản lý, vận hành các phần...

Cơ hội nghề nghiệp khi bạn học Khoa Công nghệ thông tin tại HPU
  • 04 Tháng 3, 2021
Cơ hội nghề nghiệp khi bạn học Khoa Công nghệ thông tin tại HPU

Học CÔNG NGHỆ THÔNG TIN là Học những gì?Và RA TRƯỜNG làm gì?Cuộc sống càng hiện đại, con người càng cần công nghệ và những sản phẩm công nghệ cao. Dù là lĩnh vực...