Tuyển dụng thực tập sinh năm 2017 tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
5 tháng 9, 2017 bởi
Tuyển dụng thực tập sinh năm 2017 tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Trần Hữu Trung
1. Vị trí thực tập

- Phòng Quản trị mạng tầng 2 - nhà G

- Số lượng tuyển: 03

2. Quyền lợi

- Hỗ trợ kinh phí thực tập: 1.800.000đ/ tháng

- Sau thời gian thực tập, sẽ được tuyển dụng làm việc nếu có kết quả thực tập tốt

- Được đào tạo và hướng dẫn kỹ năng làm việc

- Cơ hội để tham gia và trải nghiệm công việc, tích lũy kinh nghiệm thực tế

- Phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, phát triển các mối quan hệ

3. Nghĩa vụ

- Nghiêm túc chấp hành Nội quy làm việc, các quy định, quy trình làm việc của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

- Thực hiện các công việc được hướng dẫn và phân công tại bộ phận thực tập.

- Báo cáo quản lý trực tiếp tất cả các trường hợp phát sinh trong quá trình làm việc.

4. Đối tượng tham gia

-Các bạn sinh viên năm cuối và vừa mới ra trường ngành Công nghệ thông tin Đại học hoặc Cao đẳng. Ưu tiên các bạn sinh viên của trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

5. Thời gian thực tập

- 04 tháng bắt đầu từ ngày 18/09/2017.

6. Đăng ký

Thầy Đỗ Văn Tuyên

Phòng Quản trị mạng - Tầng 2 nhà G (Khu Giảng đường)

Di động: 0989.320.383

Trung tâm Thông tin - Thư viện