Thư mục thông báo sách mới tháng 11 năm 2014
18 tháng 11, 2014 bởi
Thư mục thông báo sách mới tháng 11 năm 2014
Trần Hữu Trung

Thông tin xếp giá: 2014VHDG4466 DDC: 398.09597177
2. Chèo cổ truyền làng Thất Gian/ Trần Quốc Thịnh .- Q.1 . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 558 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4452 DDC: 398.209597
3. Chèo cổ truyền làng Thất Gian/ Trần Quốc Thịnh .- Q.2 . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 709 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4431 DDC: 398.209597
4. Lai Chang Nguyến truyện Trạng Nguyên/ Quán Vi Miên . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 271 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4451 DDC: 398.09597
5. Sử thi Ra Glai / B.s.: Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Vũ Quang Dũng - Q.1 . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 761tr. ; 21cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4460 DDC: 398.209597
6. Sử thi Ra Glai / B.s.: Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Vũ Quang Dũng - Q.2 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 451 tr.; 21cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4456 DDC: 398.209597
7. Sử thi Ra Glai / B.s.: Vũ Anh Tuấn (ch.b.), Vũ Quang Dũng - Q.3 . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 673tr. ; 21cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4465 DDC: 398.209597
8. Sử thi Ra glai/ Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng .- Q.4 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 429 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4450 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4448 DDC: 391.09597
10. Kho tàng truyện cổ Ê Đê - Sự tích hạt gạo/ Trương Bi, Y Wơn . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 179 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4447 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4446 DDC: 495.9227
12. Nghiên cứu tư liệu lý luận văn hoá dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh - Q.2 . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 782 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4445 DDC: 390.09597
13. Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An/ Trần Văn An . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 414 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4444 DDC: 398.0959752
14. Văn hóa dân gian Kinh Môn/ Phạm Văn Duy . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 228 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4443 DDC: 398.0959734
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4453 DDC: 398.09597
16. Lễ hội của người Chăm / Sakaya . - H. : Khoa học xã hội, 2014 . - 606tr. : bảng, ảnh ; 21cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4454 DDC: 390.09597
17. Từ điển văn học dân gian/ Nguyễn Việt Hùng . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 355 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4455 DDC: 398.203
18. Văn hóa dân gian làng Đại Lan/ Trần Văn Mỹ . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 274 tr.; 21 cm
 Thông tin xếp giá: 2014VHDG4457 DDC: 398.0959731
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4458 DDC: 398.0959716
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4459 DDC: 398.09597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4440 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4449 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4461 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4462 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4463 DDC: 398.0959736
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4442 DDC: 398.209597177
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4441 DDC: 398.0959736
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4427 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4439 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4426 DDC: 393.09597
31. Con ngựa trong văn hóa người HMông - Bắc Hà - Lào Cai/ Vũ Thị Trang . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 186 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4425 DDC: 398.09597167
32. Kịch bản tuồng dân gian/ Nguyễn Xuân Yến .- Q.1 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 643 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4423 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4422 DDC: 398.09597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4421 DDC: 393
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4424 DDC: 393
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4464 DDC: 393
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4420 DDC: 398.09597
38. Giai thoại văn học Việt Nam/ Kiều Thu Hoạch .- Q.1 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 470 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4419 DDC: 398.029597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4467 DDC: 398.209597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4418 DDC: 398.209597
41. Truyện kể dân gian đất Quảng / Ch.b.: Hoàng Hương Việt, Bùi Văn Tiếng . - H. : Văn hoá Thông tin, 2014 . - 526 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4438 DDC: 398.20959751
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4437 DDC: 394.1095978
43. Văn hóa dân gian xã Diên An/ Chu Xuân Bình . - H.: Văn hóa thông tin, 2014 . - 107 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4436 DDC: 398.09597
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4434 DDC: 398.09597
45. Con người, môi trường và văn hoá / Nguyễn Xuân Kính . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 726 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4433 DDC:305.895922
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4432 DDC: 398.09597
47. Kịch bản chèo/ Hà Văn Cầu, Hà Văn Trụ .- Q.1 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 622 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4430 DDC: 792.9
48. Sử thi Chăm/ Inrasara, Phan Đăng Nhật .- Q.1 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 521 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4429 DDC: 398.209597
49. Sử thi Chăm/ Inrasara, Phan Đăng Nhật .- Q.2 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 429 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4428 DDC: 398.209597
50. Sử thi Chăm/ Inrasara, Phan Đăng Nhật .- Q.3 . - H.: Khoa học xã hội, 2014 . - 429 tr.; 21 cm
Thông tin xếp giá: 2014VHDG4435 DDC: 398.209597

Trung tâm Thông tin Thư viện