Thư mục thông báo sách mới số 3 năm 2017
28 tháng 11, 2017 bởi
Thư mục thông báo sách mới số 3 năm 2017
Trần Hữu Trung

1. Hoàng Minh Tường. Hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa/ Hoàng Minh Tường (s.t., tuyển chọn). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 367tr.; 21 cm
DDC: 398.209597
Kho NC: 2017VHDG5339
2. Nguyễn Khắc Xương. Tổng tập nghiên cứu văn hóa, văn nghệ dân gian/ Nguyễn Khắc Xương (nghiên cứu, s.t.) .- Q.1. - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 567tr.; 21 cm
DDC: 398.809597
Kho NC: 2017VHDG5340
3. Nguyễn Hùng Mạnh. Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người Sila huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Trường hợp xã Can Hồ/ Nguyễn Hùng Mạnh (nghiên cứu, s.t., giới thiệu). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 223tr.; 21 cm
DDC: 333.73
Kho NC: 2017VHDG5341
4. Tống Khắc Hài. Ca dao dân ca của dân chài trên Vịnh Hạ Long/ Tống Khắc Hài (s.t.). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 431tr.; 21 cm
DDC: 398.80959729
Kho NC: 2017VHDG5342
5. Trần Minh Phương. Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại/ Trần Minh Phương. - H.: Khoa học xã hội, 2015. - 335tr.; 21 cm
DDC: 398.809597
Kho NC: 2017VHDG5343
6. Triều Nguyên. Luận về giai thoại/ Triều Nguyên (s.t., nghiên cứu). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 419tr.; 21 cm
DDC: 398.209597
Kho NC: 2017VHDG5344
7. Bằng Việt. Hương cây - Bếp lửa...: Thơ/ Bằng Việt. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 447 tr.; 21cm
DDC: 895.922134
Kho NC: 2017VHDG5345
8. Nguyễn Thị Hồng Ngát. Canh bạc...: Kịch bản phim/ Nguyễn Thị Hồng Ngát. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 271 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5346
9. Nguyễn Xuân Sanh. Tiếng hát quê ta...: Thơ/ Nguyễn Xuân Sanh. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 615 tr.; 21cm
DDC: 895.922134
Kho NC: 2017VHDG5347
10. Hoàng Nhuận Cầm. Xúc xắc mùa thu...: Thơ/ Hoàng Nhuận Cầm. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 311 tr.; 21cm
DDC: 895.922134
Kho NC: 2017VHDG5348
11. Thanh Tịnh. Thơ ca...: Thơ, trường ca, truyện ngắn/ Thanh Tịnh. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 511 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5349
12. Nguyễn Kiên. Trong làng...: Truyện ngắn/ Nguyễn Kiên. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 1107 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5350
13. Mạc Phi. Truyện bản Mường...: Truyện ngắn/ Mạc Phi. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 1137 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5351
14. Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tuyển tập I: Bút ký/ Hoàng Phủ Ngọc Tường. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 1111 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5352
15. Mai Ngữ. Dòng sông phía trước...: Tiểu thuyết/ Mai Ngữ. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 706 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5353
16. Nguyễn Khoa Điềm. Đất ngoại ô...: Thơ/ Nguyễn Khoa Điềm. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 247 tr.; 21cm
DDC: 895.922134
Kho NC: 2017VHDG5354
17. Lê Anh Xuân. Tiếng gà gáy; Hoa dừa; Nguyễn Văn Trỗi: Thơ, trường ca/ Lê Anh Xuân. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 443tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5355
18. Trung Trung Đỉnh. Lạc rừng: Tiểu thuyết / Trung Trung Đỉnh. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 235 tr.; 21 cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5356
19. Dũng Hà. Sao Mai: Tiểu thuyết/ Dũng Hà. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 719 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5357
20. Nguyễn Mỹ. Sắc cầu vồng; Thơ Nguyễn Mỹ: Thơ/ Nguyễn Mỹ. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 120tr.; 21cm
DDC: 895.922134
Kho NC: 2017VHDG5358
21. Trần Mai Ninh. Tuyển tập thơ văn/ Trần Mai Ninh. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 280tr.; 21cm
DDC: 895.922134
Kho NC: 2017VHDG5359
22. Thâm Tâm. Thơ Thâm Tâm/ Thâm Tâm. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 167 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5360
23. Đào Vũ. Con đường mòn ấy: Tiểu thuyết/ Đào Vũ. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 451 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5361
24. Cao Tiến Lê. Cây sau sau lá đỏ...: Tập truyện ngắn, tiểu thuyết/ Cao Tiến Lê. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 475 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5362
25. Lê Đình Kỵ. Đường vào thơ...: Lý luận phê bình/ Lê Đình Kỵ. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 819 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5363
26. Vũ Hạnh. Đọc lại truyện Kiều...: Truyện, tiểu thuyết/ Vũ Hạnh. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 703 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5364
27. Khuất Quang Thụy. Trong cơn gió lốc...:Tiểu thuyết/ Khuất Quang Thụy. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 1151 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5365
28. Nguyễn Thị Ngọc Tú. Đất làng...: Tiểu thuyết/ Nguyễn Thị Ngọc Tú. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 1207 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5366
29. Hữu Mai. Cao điểm cuối cùng: Tiểu thuyết/ Hữu Mai. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 467 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5367
30. Thanh Hải. Tuyển thơ Thanh Hải/ Thanh Hải. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 439 tr.; 21cm
DDC: 895.922134
Kho NC: 2017VHDG5368
31. Lê Tri Kỷ. Tuyển tập truyện ngắn Lê Tri Kỷ: Truyện ngắn/ Lê Tri Kỷ. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 499tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5369
32. Nhị Ca. Từ cuộc đời vào tác phẩm...: Lý luận phê bình, Chân dung văn học/ Nhị Ca. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 1010 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5370
33. Phù Thăng. Phá vây; Con nuôi trung đoàn: Tiểu thuyết, truyện/ Phù Thăng. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 887tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5371
34. Trần Dần. Đi! Đây Việt Bắc; Cổng tỉnh; Người người lớp lớp: Hùng ca, Thơ, Tiểu thuyết/ Trần Dần. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 790 tr.; 21cm
DDC: 895.922
Kho NC: 2017VHDG5372
35. Hoàng Cầm. Bên kia sông Đuống...: Thơ/ Hoàng Cầm. - H.: Hội nhà văn, 2015. - 503 tr.; 21cm
DDC: 895.922134
Kho NC: 2017VHDG5373
36. Huỳnh Văn Hùng. Nhạc lễ tỉnh Bến Tre/ Huỳnh Văn Hùng. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 127tr.: ảnh, bảng; 21 cm
Khái lược về nhạc lễ, nhạc lễ trong tín ngưỡng dân gian và trong tín ngưỡng tôn giáo. Giới thiệu một số bài bản nhạc lễ tỉnh Bến Tre
DDC: 781.6200959785
Kho NC: 2017VHDG5374
37. Lường Song Toàn. Trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hoà Bình/ Lường Song Toàn. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 231tr.: ảnh; 21 cm
Trình bày tổng quan về văn hoá-xã hội tỉnh Hoà Bình. Tìm hiểu môi trường tự nhiên cùng những nhân tố ảnh hưởng đến việc sáng tạo các trò chơi dân gian. Giới thiệu một số trò chơi dân gian các dân tộc thiểu số của tỉnh Hoà Bình gồm: Trò chơi theo lứa tuổi, giới tính, trò chơi dưới nước và các trò chơi mang yếu tố tín ngưỡng dân gian
DDC: 394.30959719
Kho NC: 2017VHDG5375
38. Quán Vi Miên. Văn hoá dân gian Thái dọc đôi bờ sông Nặm Quang/ Quán Vi Miên .- T.1. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 623tr.; 21 cm
Khái quát đôi nét về vùng sông Nặm Quang, về người Thái và văn hoá dân gian Thái điển hình vùng sông Nặm Quang tỉnh Nghệ An như: Lịch, lễ hội, phong tục tập quán, văn học dân gian
DDC: 390.0899591059742
Kho NC: 2017VHDG5376
39. Hà Thị Bình. Tang Tử và kiểu truyện về tình yêu, hôn nhân trong truyện thơ Tày/ Hà Thị Bình, Vi Đồng Thật. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 198tr.; 21 cm
Giới thiệu nội dung truyện thơ "Tang Tử" - Một truyện thơ về đề tài tình yêu hôn nhân của người Tày. Tìm hiểu những kiểu truyện về tình yêu, hôn nhân trong truyện thơ Tày và thái độ của nhân dân về tình yêu nam nữ, tình vợ chồng qua truyện thơ
DDC: 398.809597
Kho NC: 2017VHDG5377
40. Trần Phỏng Diều. Văn hoá dân gian người Hoa ở Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 251tr.; 21 cm
Khái quát về người Hoa ở Cần Thơ. Giới thiệu về đời sống tín ngưỡng, truyền thống lễ nghi, tập tục sinh hoạt, văn học dân gian và hệ thống các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ
DDC: 390.089951059793
Kho NC: 2017VHDG5378
41. Bùi Huy Vọng. Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá dân gian Mường/ Bùi Huy Vọng. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 342tr.: ảnh, bảng; 21 cm
Khái quát về đời sống tín ngưỡng, phong tục và hệ thống biểu tượng trong văn hoá Mường. Tìm hiểu một số biểu tượng tượng trưng cho sự sống, số mệnh, đời sống tâm linh của người Mường như cây si, cây mía, lửa, nước, cặp biểu tượng hươu - cá - chim, cồng chiêng, cây nêu…
DDC: 398.09597
Kho NC: 2017VHDG5379
42. Trần Nguyễn Khánh Phong. Dân ca của người Tà Ôi/ Trần Nguyễn Khánh Phong (s.t., nghiên cứu). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 327tr.; 21 cm
Nghiên cứu về dân ca trong đời sống văn hoá của người Tà Ôi. Đặc khảo về các thể loại dân ca, sưu tập các bài dân ca cùng một số vấn đề về bảo tồn và phát huy giá trị dân ca của người Tà Ôi
DDC: 398.809597
Kho NC: 2017VHDG5380
43. Trần Minh Thương. Trò chơi dân gian ở Sóc Trăng/ Trần Minh Thương. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 342tr.: ảnh, hình vẽ; 21 cm
Tổng quan, đặc điểm, chức năng của trò chơi dân gian ở Sóc Trăng. Giới thiệu một số trò chơi dân gian cụ thể như: Trò chơi trên giường, ngựa, võng; trò chơi trong nhà, quanh nhà; trò chơi trong vườn nhà, đường làng, ngoài đồng ruộng, vườn hoang…
DDC: 394.30959799
Kho NC: 2017VHDG5381
44. Bùi Huy Vọng. Mộ Mường ở Hoà Bình/ Bùi Huy Vọng. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 415tr.: ảnh; 21 cm
Giới thiệu vai trò của mồ mả trong đời sống người Mường. Tìm hiểu về mộ Mường qua các giai đoạn lịch sử, phong thuỷ, cách thức mai táng và văn hoá của mộ Mường ngày nay ở Hoà Bình
DDC: 393.10959719
Kho NC: 2017VHDG5382
45. Hoàng Tương Lai. Pụt chòi khảy - Bụt chữa bệnh/ Hoàng Tương Lai. - H.: Văn hóa dân tộc, 2016. - 335tr.; 21 cm
Trình bày đêm diễn xướng của thầy Bụt khi được gia chủ mời về để chữa bệnh, giải hạn trong nhà
DDC: 398.09597
Kho NC: 2017VHDG5383
46. Hải Liên. Đặc trưng văn hóa nghệ thuật dân gian ở hai nhánh Raglai Nam và Bắc tỉnh Ninh Thuận/ Hải Liên (nghiên cứu, giới thiệu). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 565tr.; 21 cm
Giới thiệu văn hóa phi vật thể cơ bản ở hai nhánh Raglai và những nét đặc trưng độc đáo của văn hóa nghệ thuật và của nhạc cụ Raglai ở hai nhánh Nam và Bắc
DDC: 398.20959758
Kho NC: 2017VHDG5384
47. Nguyễn Hữu Đức. Hình tượng dũng sĩ chống áp bức trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên/ Nguyễn Hữu Đức (nghiên cứu, giới thiệu). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 135tr.; 21 cm
Giới thiệu cơ sở xã hội góp phần hình thành kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; hình tượng dũng sĩ chống áp bức và giá trị thẩm mỹ của hình tượng dũng sĩ chống áp bức
DDC: 398.2095976
Kho NC: 2017VHDG5385
48. Triều Nguyên. Truyện cổ tích thế tục Việt Nam/ Triều Nguyên (s.t., giới thiệu) .- Q.1. - H.: Sân khấu, 2016. - 679tr.; 21 cm
DDC: 398.209597
Kho NC: 2017VHDG5386
49. Lâm Văn Hùng. Văn hóa ẩm thực người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc/ Lâm Văn Hùng (tìm hiểu, giới thiệu). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 287tr.; 21 cm
Giới thiệu dân tộc Sán Dìu ở Vĩnh Phúc; nguyên liệu lương thực, thực phẩm sử dụng chế biến ẩm thực. Đề cập đến các món ăn, đồ uống, thuốc hút và tục ăn trầu; Tập quán trong ăn uống. Trình bày về việc bảo tồn và phát huy ẩm thực truyền thống
DDC: 398.0959723
Kho NC: 2017VHDG5387
50. Lê Thị Dự. Hát trống quân ở xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương/ Lê Thị Dự. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 231r.; 21 cm
Lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật hát trống quân. Giới thiệu một số bài hát trống quân cổ và sáng tác mới được sưu tầm tại làng Tào Khê, Ngọc Cục, Châu Khê xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
DDC: 781.6200959734
Kho NC: 2017VHDG5388
51. Nguyễn Ngọc Quang. Văn học dân gian An Giang: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái... .- Q.2. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 627tr.; 21 cm
DDC: 398.20959791
Kho NC: 2017VHDG5389
52. Nguyễn Ngọc Quang. Văn học dân gian An Giang: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái... .- Q.3. - H.: Văn hóa dân tộc, 2016. - 487tr.; 21 cm
Giới thiệu về văn học dân gian An Giang qua các hình thức ca dao dân ca, vè
DDC: 398.20959791
Kho NC: 2017VHDG5390
53. Nguyễn Văn Trung. Chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong ở Việt Nam/ Nguyễn Văn Trung. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 255tr.; 21 cm
Trình bày khái niệm, sự hình thành chủ đất và hình thức trao truyền. Phân tích vai trò của chủ đất trong phát triển kinh tế - xã hội ở cộng đồng Ma Coong (Dân tộc Bru-Vân Kiều); chủ đất với việc duy trì các giá trị văn hoá truyền thống ở cộng đồng Ma Coong. Những vấn đề liên quan đến chủ đất và phát huy vai trò của chủ đất trong cộng đồng người Ma Coong ở Việt Nam
DDC: 305.89593
Kho NC: 2017VHDG5391
54. Ngô Văn Doanh. Nghệ thuật Chămpa - Câu chuyện của những pho tượng cổ / Ngô Văn Doanh. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 516tr.: ảnh; 21 cm
Giới thiệu về lịch sử và tiến trình của nghệ thuật điêu khắc Chămpa thông qua các pho tượng nổi tiếng, các pho tượng đang được thờ phụng trong các chùa và miếu của người Việt, các pho tượng mới được các nhà khảo cổ học và nhân dân đưa lên khỏi lòng đất từ sau năm 1975
DDC: 731.709597
Kho NC: 2017VHDG5392
55. Đặng Thi Oanh. Văn hóa dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên/ Đặng Thi Oanh, Tòng Văn Hân, Đặng Thị Ngọc Lan,... - H.: Mỹ thuật, 2016. - 727tr.: ảnh; 21 cm
Khái quát về người Khơ Mú ở Điện Biên; Văn hóa làm nương rẫy của người Khơ Mú. Đề cập đến văn hóa chăn nuôi gia súc, gia cầm; Tập quán săn bắt; Văn hóa làm nhà; Tập tục sinh đẻ, nuôi con thơ; Tập tục cưới xin; Tín ngưỡng dân gian của người Khơ Mú
DDC: 398.09597177
Kho NC: 2017VHDG5393
56. Nguyễn Thu Minh. Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang/ Nguyễn Thu Minh. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 350tr.: ảnh; 21 cm
Khái quát về người Dao ở Bắc Giang. Tìm hiểu về tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y gồm: Quá trình tìm hiểu dẫn đến hôn nhân, các nghi thức trong quá trình cưới hỏi cũng như những biến đổi trong tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ngày nay. Giới thiệu một số bài hát truyền khẩu trong tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y
DDC: 392.50959725
Kho NC: 2017VHDG5394
57. Sử Văn Ngọc. Hát kể truyện cổ Raglai - Anai mapraik & Anaow Puah Taih Ong/ Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang (b.s., s.t., giới thiệu). - H.: Hội Nhà văn, 2016. - 843tr.; 21 cm
Giới thiệu đề cập đến hai câu truyện cổ của người Raglai "Anai mapraik & Anaow Puah Taih Ong"
DDC: 398.209597
Kho NC: 2017VHDG5395
58. Quán Vi Miên. Truyện cổ Thái/ Quán Vi Miên, Lò Văn Lả (s.t., dịch, b.s.) .- T.1. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 526tr.; 21 cm
DDC: 398.209597
Kho NC: 2017VHDG5396
59. Đặng Thị Oanh. Biểu tượng nước từ văn hóa đến văn học dân gian Thái/ Đặng Thị Oanh. - H.: Sân khấu, 2016. - 630tr.: bảng; 21 cm
Giới thiệu về người Thái ở Tây Bắc Việt Nam, vai trò của nước trong đời sống của người Thái. Đề cập đến biểu tượng nước trong văn hóa dân gian của người Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian Thái
DDC: 398.09597
Kho NC: 2017VHDG5397
60. Phan Văn Phấn. Trò chơi dân gian Nam Bộ/ Phan Văn Phấn. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 671tr.: ảnh; 21 cm
Giới thiệu và hướng dẫn cách làm, cách chơi các trò chơi dân gian Nam Bộ như: các trò chơi tập cho em bé trong tuổi thôi nôi; trò chơi vận động tay chân dành cho người lớn và nam thanh thiếu niên, dành cho con trai từ 12 tuổi và cho trẻ em nữ; trò chơi có kết hợp với ca hát, trò chơi tạo hình bằng cây lá hay đất
DDC: 394.3095977
Kho NC: 2017VHDG5398
61. Trần Hữu Đức. Văn hóa dân gian làng Xuân Úc (Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An)/ Trần Hữu Đức. - H.: Văn hóa dân tộc, 2016. - 239tr.; 21 cm
Giới thiệu về làng Xuân Úc. Đề cập đến văn hóa dân gian làng Xuân Úc: Văn học, nghệ thuật, di tích lịch sử, văn háo, phong tục tập quán, các trò chơi, nghề cổ truyền
DDC: 398.0959742
Kho NC: 2017VHDG5399
62. Phan Văn Phấn. Nông ngư cụ Nam Bộ với ca dao tục ngữ/ Phan Văn Phấn. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 519tr.: ảnh, hình vẽ; 21 cm
Mô tả kết cấu, cách sử dụng từng loại nông cụ, ngư cụ truyền thống trong đời sống sinh hoạt thường ngày của người của người dân Nam Bộ và những câu ca dao, tục ngữ, hò, vè, câu đố liên hệ
DDC: 681.763095977
Kho NC: 2017VHDG5400
63. Phùng Sơn. Mỹ thuật dân gian và truyền thuyết, truyện cổ của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum/ Phùng Sơn. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 255tr.: ảnh, hình vẽ; 21 cm
Khái quát về vị trí địa lí, đặc điểm các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum với những nội dung chính gồm: Kiến trúc dân gian, nhà ở, nghệ thuật kiến trúc nhà mồ, các biểu tượng thờ cúng, trang phục trang trí dân gian... Giới thiệu một số truyện cổ và truyền thuyết các dân tộc thiểu số nơi đây
DDC: 390.0959761
Kho NC: 2017VHDG5401
64. Quán Vi Miên. Truyện cổ Thái/ Quán Vi Miên, Lò Văn Lả (s.t., giới thiệu) .- T.2, Q.1. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 543tr.; 21 cm
DDC: 398.209597
Kho NC: 2017VHDG5402
65. Quán Vi Miên. Truyện cổ Thái/ Quán Vi Miên, Lò Văn Lả (s.t., giới thiệu) .- T.2, Q.2. - H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 562tr.; 21 cm
DDC: 398.209597
Kho NC: 2017VHDG5403
66. Lường Song Toàn. Hôn nhân truyền thống và những nghi thức trong lễ cưới của người Thái ở huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình/ Lường Song Toàn. - H.: Mỹ thuật, 2016. - 215tr.: ảnh; 21 cm
Khái quát về người Thái ở huyện Mai Châu, Hoà Bình và nhận thức của họ trong hôn nhân. Giới thiệu những nghi thức trong đám cưới truyền thống gồm: Các bước ăn hỏi, tổ chức đám cưới theo truyền thống, những nghi thức quan trọng trong đám cưới, hình thức đi ở rể và đi làm rể sau khi cưới cũng như những mối quan hệ sau hôn nhân của dân tộc Thái ở Hòa Bình
DDC: 395.220959719
Kho NC: 2017VHDG5404

Trung tâm Thông tin Thư viện