Thư mục Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2018
9 tháng 10, 2018 bởi
Thư mục Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2018
Trần Hữu Trung


1. Ảnh hưởng tỷ số nhịp cắt và chiều cao làm việc (a/de) đến ứng xử cắt dầm bê tông ứng suất trước gia cường tấm CFRP/ Võ Lê Ngọc Điền, Lương Nguyễn, Hồ Hữu Chỉnh, Nguyễn Minh Long// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 32 – 36
Tóm tắt: Bài báo trình bày nghiên cứu ứng xử cắt của dầm bê tông ứng suất trước căng sau bán phần sử dụng cáp không bám dính được gia cường kháng cắt bằng tấm CFRP dạng dài U. Chương trình thực nghiệm thực hiện trên 6 dầm bê tông có cùng kích thước, tiết diện chữ T, căng sau bán phần được chia thành 2 nhóm tương ứng cường độ bê tông 38 và 73 Mpa. Tất cả các dầm được gia cường 2 lớp CFRP dạng dài U rời rạc và tỷ số a/de thay đổi 1.5, 1.9 và 2.3. Kết quả cho thấy tấm gia cường kháng cắt CFRP làm việc hiệu quả hơn đối với dầm có cường độ bê tông cao. Khả năng tham gia kháng cắt của dải CFRP dạng U suy giảm đáng kể khi tỷ số a/de giảm. Công thức thiết kế gia cường tính theo tiêu chuẩn CNRDT 200R (2013) và ACI 440 2R (20147) được kiểm chứng cho kết quả thấp hơn rất nhiều so với thực nghiệm.
Từ khóa: Nhịp cắt; Chiều cao hữu hiệu; Bê tông ứng suất trước; Cáp không bám dính; Khả năng kháng cắt
2. Mô phỏng chuỗi phản ứng động đất với đặc tính vùng địa hình ở Việt Nam/ Trần Minh Nhật, Lê Thanh Cường, Lê Văn Bình, Trần Tuấn Anh// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 37 – 42
Tóm tắt: Bài nghiên cứu được viết nhằm đưa ra một phương pháp mô phỏng giản đồ gia tốc nền cho khu vực quốc gia Việt Nam. Giản đồ gia tốc được mô phỏng trên cơ sở tổng các cóng hình sin biến đổi theo tần số góc trên từng khoảng thời gian bằng hàm với đỉnh gia tốc (PGA) được tham khảo trong TCVN 9386-2012 với cường độ nền được hiệu chỉnh sao cho phù hợp với các loại nền đất quy định trong TCVN 9386-2012 bằng việc so sánh với phổ phản ứng đàn hồi của từng loại nền đất quy định trong TCVN 9386-2012.
Từ khóa: Pha ngẫu nhiên; Phổ phản ứng đàn hồi; Gia tốc
3. Mô phỏng ứng xử của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn/ Đặng Vũ Hiệp// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 46 – 50
Tóm tắt: Ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép là nguyên nhân chính dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng như làm giảm diện tích tiết diện ngang và giảm độ dẻo của thanh cốt thép, giảm sự bám dính trên bề mặt thép-bê tông do dãn nở của các sản phẩm ăn mòn. Kết quả là ăn mòn cốt thép làm giảm khả năng chịu lực của kết cấu. Dựa trên các kết quả thực nghiệm của một số tác giả, bài báo trình bày một cách mô phỏng ứng xử của dầm bê tông cốt thép bị ăn mòn trong môi trường nước mặn bằng cách sử dụng phần mềm ATENA 2D. Sau đó, khả năng chịu tải, ảnh hưởng của sự mất mát lực dính cũng như mất mát diện tích tiết diện ngang của cốt thép được khảo sát để đánh giá ảnh hưởng của ăn mòn lên ứng xử của dầm. Kết quả chỉ ra rằng mất mát diện tích cốt thép dọc chịu lực là nguyên nhân chính làm giảm độ võng và khả năng chịu lực của dầm. Trong khi đó, mất mát lực dính làm thay đổi phân bố ứng suất trong cốt thép chịu kéo và bê tông chịu nén.
Từ khóa: Mô phỏng ăn mòn; Mất lực dính; Cốt thép; Khả năng chịu tải; Dầm
4. Tổng hợp nghiên cứu tính chất của hạt nano TiO2 trên nền graphen oxit (GO)/ Đặng Xuân Hiển, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Minh Dức, Nguyễn Thị Thu Thủy// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 51 – 54
Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào quy trình chế tạo vật liệu nano TiO2 từ TiCl4 với tỷ lện các hóa chất phù hợp, từ đó tiến hành phủ vật liệu TiO2 trên nền graphen oxit (GO) với các tỷ lệ TiO2: GO là 95:5; 90:10; 80:20; 50:50 theo khối lượng.
Từ khóa: TiO2; Graphen oxit (GO); TiO2/ GO
5. Đánh giá hiện tượng hóa lỏng trong cát bão hòa nước theo kết quả xuyên tĩnh côn và xuyên tiêu chuẩn/ Hứa Thành Thân, Nguyễn Ngọc Phúc, Phạm Thị Lan// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 55 – 60
Tóm tắt: Nội dungg bài báo để đánh giá tiềm năng kháng lỏng của đất cát bão hòa nước trong các trận động đất theo các phương pháp được kiểm tra lại và sửa đổi các mối quan hệ để sử dụng trong thực tế. Những mối quan hệ đã được sửa đổi này được sử dụng trong việc đánh giá lại các cơ sở dữ liệu lịch sử của SPT và CPT. Từ đó, thiết lập tương quan giữa độ sâu, chỉ số ứng suất cắt tuần hoàn, mô đun cắt của đất, tỷ số mô đun cắt, hệ số nhớt và xác suất hóa lỏng của đất trong đất cát hóa lỏng cho từng cấp động đất và dựa trên giá trị SPT và giá trị CPT sửa lại được khuyến cáo sử dụng trong thực tế.
Từ khóa: Hệ số kháng hóa lỏng của nền cát; xác suất hóa lỏng; Thí nghiệm xuyên tĩnh côn; Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn; Động đất
6. Ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép đến sự hình thành và phát triển vết nứt trên dầm bê tông cốt thép/ Lê Phước Lành// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 65 – 69
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm về sự hình thành và phát triển vết nứt của mô hình dầm bê tông cốt thép đơn giản chịu tác dụng của hai lực tập trung. Nghiên cứu được thực hiện trên hai nhóm dầm khác nhau bởi hàm lượng cốt thép ở miền chịu kéo của dầm. Kết quả thí nghệm cho thấy hàm lượng cốt thép có ảnh hưởng lớn đến giá trị tải trọng gây ra vết nứt đầu tiên, bề rộng, số lượng và khoảng cách của các vết nứt xuất hiện trên dầm bê tông cốt thép.
Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép; Vết nứt; Ứng suất; Biến dạng tương đối
7. Lý thuyết thẩm mỹ trong thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị/ Đàm Thu Trang// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 74 – 78
Tóm tắt: Bài báo phân tích về các lý thuyết thẩm mỹ trong thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị. Nội dung gồm hai phần, phần đầu trình bày về bản chất của vấn đề thẩm mỹ và nhận thức thẩm mỹ dưới góc độ tâm lý học, phần hai trình bày về các lý thuyết thẩm mỹ về hình ảnh của đô thị.
Từ khóa: Thẩm mỹ; Kiến trúc cảnh quan; Đô thị
8. Phân tích động lực học của khung bằng phương pháp khối lượng phân bổ/ Nguyễn Anh Tuấn// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 79 – 84
Tóm tắt: Bài báo trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp khối lượng phân bổ trong phân tích động lực học của khung phẳng. Nội dung gồm cách xây dựng ma trận độ cứng động lực của phần tử khung phẳng theo lý thuyết dầm Euler-Bernoulli; cách thiết lập sơ đồ giải bài toán trị riêng phi tuyến để tính toán tần số riêng của khung bằng cách sử dụng phương pháp chia đôi khoảng, dựa trên thuật giải Wittrick-Williams; cách thức tính toán véc tơ dạng dao động bằng phương pháp ma trận rút gọn, từ đó đựa vào các hàm dạng để vẽ các mode dao động của khung; đồng thời phân tích phản ứng động của khung bằng cách chồng chất mode dao động. Cụ thể, bài báo sẽ khảo sát chuyển vị của 1 điểm bất kỳ trên khung treo theo thời gian khi khung chịu tác dụng của tải trọng động.
Từ khóa: Khung; Khối lượng phân bố; Dao động; Tần số riêng
9. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của cốt sợi và cốt thanh đến biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai/ Nguyễn Bá Thạch, Trương Hoài Chính// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 85 – 88
Tóm tắt: Nội dung bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm đo đạc biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai. Các mẫu thí nghiệm co ngót được chế tạo theo 3 nhóm mẫu (mẫu: bê tông thường, bê tông cốt sợi, bê tông cốt thép thanh) có cấp độ bền B25 với các tỷ lệ nước/xi măng (N/X) lần lượt là: 0.40, 0.45, 0.50. Các kết quả thí nghiệm thu được cho phép xác định sự phát triển của biến dạng co ngót theo thời gian và ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng (N/X) đến độ lớn của thành phần biến dạng dài hạn này của bê tông.
Từ khóa: Bê tông cốt sợi; Bê tông cốt thép; Biến dạng co ngót; Khí hậu Gia Lai
10. Một phương pháp tính toán gia cường dầm bê tông cốt thép bằng thanh căng ứng lực trước/ Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Đình Hiển// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 89 – 96
Tóm tắt: Trong tình hình hiện nay, có thể thấy việc chuyển đỏi công năng của một phần hoặc toàn bộ chung cư, cao ốc văn phòng sang các dạng khác như siêu thị, trung tâm ngoại ngữ, trường học đang xảy ra. Khi thay đổi công năng có thể làm thay đổi tải trọng công trình, điều đó làm ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Vì vậy, vấn đề cần thiết là tăng cường khả năng chịu tải của cấu kiện công trình hiện hữu sao cho đáp ứng tải trọng mới một cách bền vững lâu dài và tiết kiệm. Phương pháp gia cường bằng dây căng ứng lực trước cho cấu kiện dầm và dàn đã được tính toán áp dụng nhiều nơi. Dễ thấy rằng: các cấu kiện được gia cường trong các công trình trước có mô hình làm việc là dầm đơn giản. Bài này trình bày một phương án tính toán gia cường dầm bê tông cốt thép bằng phương pháp thanh căng ứng lực trước, khi dầm làm việc trong hệ khung siêu tĩnh. Trường hợp này sẽ có vấn đề phức tạp là phải xét đến ảnh hưởng của phương pháp thanh căng ứng lực trước đến các cấu kiện xung quanh do sự phân phối nội lực trong các cấu kiện của kết cấu khung siêu tĩnh.
Từ khóa: Dầm bê tông cốt thép; Phương pháp thanh căng ứng lực trước; Kết cấu công trình
11. Đề xuất các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn Đồng bằng Sông Hồng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ Nguyễn Hoài Thu// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 97 – 101
Tóm tắt: Quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang làm cho kiến trúc nhà ở nông thôn Đồng bằng Sông Hồng thay đổi nhanh về hình thức kiến trúc, công năng sử dụng. Trong đó, có sự biến đổi mạnh mẽ kiến trúc nhà ở nông thôn truyền thống sang hình thức kiến trúc nhà ở kiểu đô thị. Kiến trúc nhà ở nông thôn mới không phù hợp với hoạt động kinh tế khu vực nông thôn. Đã có nhiều nghiên cứu đề xuất giải pháp tổ chức không gian nhà ở nông thôn dưới góc độ tiếp cận không gian, văn hóa, môi trường và kinh tế. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả đưa ra giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở nông thôn mới, tổ chức không gian gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh tế sang nông nghiệp nông thôn. Giải pháp bao gồm quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, tiêu chí và một số định hướng giải pháp tổ chức không gian nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng Sông Hồng.
Từ khóa: Nhà ở nông thôn; Tổ chức không gian; Đồng bằng Sông Hồng
12. Nghiên cứu kinh nghiệm truyền thống trong tổ chức cây xanh/ Đàm Thu Trang// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 102 – 105
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu và đúc kết các giá trị, kinh nghiệm truyền thống tổ chức cây xanh của ông cha ta đó là: kinh nghiệm tổ chức cây xanh trong các công trình dân gian, trong các công trình tôn giáo, tín ngưỡng, hành chính và nghệ thuật cây cảnh.
Từ khóa: Cây xanh; Kinh nghiệm truyền thống; Tổ chức cây xanh
13. Một số đề xuất áp dụng TCVN 9362-2012 cho tính toán nền móng công trình xây dựng trên sườn dốc/ Nguyễn Kiên Quang// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 106 – 109
Tóm tắt: Phân bổ ứng suất trong nền dưới móng công trình, có sự khác biết giữa nền trên sườn dốc với nền trên bề mặt ngang. Do đó, khi áp dụng TCVN 9362-2012, để thiết kế nền móng công trình trên sườn dốc dễ nhận thấy một số bất cập, trong đó có điều kiện để áp dụng tiêu chuẩn này. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu điều kiện áp dụng tiêu chuẩn như: khoảng cách an toàn của công trình khi xây dựng trình trên sườn dốc và sự ổn định tính chất cơ lý của đất ở mái dốc.
Từ khóa: Móng trên sườn dốc; Nền móng công trình; TCVN 9362-2012
14. Lực tác động lên mái nhà khi gió giật ở trong bão và giải pháp phòng chống/ Nguyễn Ngọc Tình// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 110 – 113
Tóm tắt: Mái nhà là một bộ phận tiếp xúc trực tiếp và nhiều nhất với gió bão. Thực tế quan sát cho thấy phần lớn ngôi nhà thường bị tốc mái ngay sau khi có từng đợt gió giật tức là gió bão tăng tốc đột ngột trong thời gian rất ngắn (khoảng từ 0,1 – 0,5s) và phần mái bị tốc hầu hết là phần khuất gió. ÁP dụng định luật Bernoulli cho trường gió bên ngoài xung quanh ngôi nhà khi dòng khí tràn qua, tác giả trình bày sự thay đổi áp suất không khí khi gió giật, qua đó tính toán chênh lệch áp suất giữa trong và ngaoif nhà, đây chính là động lực tác động lên mái nhà. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất giải pháp phòng chống.
Từ khóa: Mái nhà; Gió giật; Áp suất; Bão
15. Ảnh hưởng của sự suy giảm độ cứng kết cấu đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép/ Tống Đức Sơn, Nguyễn Quang Tùng// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 114 – 118
Tóm tắt: Bài báo này trích dẫn các hệ số suy giảm độ cứng kết cấu được nêu trong các tiêu chuẩn, các nghiên cứu và các chỉ dẫn thiết kế của các nước trên thế giới. Áp dụng các kết quả này vào mô phỏng ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép để đưa ra các kiến nghị khi thiết kế kết cấu làm việc ngoài giai đoạn đàn hồi. Nghiên cứu cho thấy, khi kể đến sự suy giảm độ cứng do vết nứt trong bê tông gây nên, các đặc trưng dao động của kết cấu không thay đổi nhiều, và do đó tải trọng tác động lên công trình (động đất, gió động) không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, đo độ cứng suy giảm chuyển vị ngang công trình tăng lên nhiều và nội lực trong các cấu kiện chịu lực cơ bản của công trình bị ảnh hưởng đáng kể. Chênh lệch giữa ứng xử công trình khi không kể và kể đến sự suy giảm độ cứng là khác nhau khá nhiều khi xét các tiêu chuẩn khác nhau.
Từ khóa: Suy giảm độ cứng; Chuyển vị ngang; Dao động; Nội lực khung-vách; Phần tử hữu hạn
16. Giải pháp hiệu quả mô phỏng sự làm việc đàn nhớt của khối xây chịu nhiệt độ cao/ Nguyễn Thị Thu Nga, Vũ Ngọc Quang, Trần Nam Hưng// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 119 – 123
Tóm tắt: Bài báo đề xuất việc cải thiện phương pháp số vi-vĩ mô để làm tăng tính hiệu quả khi mô phỏng sự làm việc thực tế của kết cấu khối xây chịu nhiệt độ cao, khi kết cấu làm việc đàn nhớt và có vi nứt. Tính chính xác của phương pháp đề xuất được khẳng định thông qua việc so sánh với một số phương pháp khác trong phạm vi áp dụng của nó. Trong nghên cứu này, mô hình đàn nhớt Maxwell biến điệu được lựa chọn để dự đoán sự làm việc từ biến của vữa có vi nứt, gạch vẫn được coi là đàn hồi không nứt . Kết quả tính toán được đưa vào trong mã nguồn mở phần tử hữu hạn Cast3M nhằm mô hình hóa một cách chính xác sự kết hợp cơ-nhiệt trong tính toán khối này.
Từ khóa: Phương pháp số vi-vĩ mô; Khối xây chịu nhiệt độ cao
17. Nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng Win-Win cho dự án BOT/ Phạm Anh Đức, Nguyễn Hữu Hoàng Long, Hoàng Thùy Trang// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 124 – 129
Tóm tắt: Thời gian chuyển nhượng là một trong những yếu tố quan trọng trong dự án BOT. Thời kỳ chuyển nhượng của dự án BOT ảnh hưởng đến khả năng tài chính và việc phân bổ lợi ích/chi phí giữa chính phủ và chủ đầu tư. Xác định thời gian chuyển nhượng hợp lý là vấn đề quan trọng và phức tạp bởi ngoài những thông số tài chính đã được tính toán từ trước, thời gian chuyển nhượng còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố rủi ro. Để khắc phục những hạn chế nói ở trên, nghiên cứu này đè xuất một mô hình định lượng Win-Win để xác định thời gian chuyển nhượng, tạo ra một giải pháp cùng có lợi cho cả bên chủ đầu tư tư nhân và chính phủ, cho phép chia sẻ rủi ro công bằng giữa hai bên. Mô hình ứng dụng mô phỏng Monte – Carlo đã xác định xác suất thành công thời gian chuyển nhượng. Mồ hình đề xuất hỗ trợ người ra quyết định trong quá trình đàm phán dự án BOT để đưa ra sự lựa chọn tối ưu nhất cho thời điểm chuyển nhượng dựa trên lợi ích của cả chính phủ và chủ đầu tư.
Từ khóa: Thời gian chuyển nhượng; Mô hình định lượng Win-Win; Dự án BOT
18. Một số thay đổi trong dự thảo TCVN 5574:2017 khi tính toán kết cấu bê tông cốt thép thường/ Phạm Thị Lan// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 130 – 134
Tóm tắt: Bài báo này trình bày những thay đổi trong việc thiết kế kết cấu bê tông cốt thép thường theo dự thảo TCVN 5574:2017 so với TCVN 5574:2012, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế cũng như giảng dạy kết cấu bê tông cốt thép.
Từ khóa: Dự thảo TCVN 5574:2017; Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép thường theo dự thảo TCVN 5574:2017; Kết cấu bê tông cốt thép; Kết cấu bê tông
19. Ảnh hưởng của móng và đất nền đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có tầng hầm sâu chịu động đất/ Bùi Trọng Phước, Nguyễn Quang Tùng// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 135 – 138
Tóm tắt: Các công trình tầng thường phải chịu tác động rất lớn theo phương ngang (động đất, gió), để đảm bảo khả năng chống lật cho công trình, thông thường các công trình sẽ được hạ trọng tâm và ngàm sâu vào trong đất. Trong các phương pháp tính toán trước đây, người ta thường coi công trình ngàm ở mặt móng và bỏ qua tương tác giữa nền đất và kết cấu. Mục tiêu chính của bài viết là phân tích ứng xử của công trình có đến sự tương tác của kết cấu ngầm và nền đất. Bài báo này trích dẫn các phương pháp biểu diễn tương tác giữa nền đất và công trình và áp dụng vào phân tích một công trình điển hình. Ứng xử của công trình sẽ được phân tích tùy thuộc vào hệ nền móng của công trình, từ đó có thể đánh giá ảnh hưởng của phương pháp bố trí hệ nền móng đén ứng xử của công trình.
Từ khóa: Tương tác nền đất và kết cấu; Ứng xử công trình; Dao động; Hệ nền móng; Phần tử hữu hạn
20. Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của tấm bê tông cốt thép tăng cường bê tông cốt lưới dệt (TRC) khi chịu tác dụng của sóng nổ/ Vũ Ngọc Quang, Lê Quang Huy// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 139 – 142
Tóm tắt: Bê tông cốt lưới dệt (TRC) là loại vật liệu mới, với những ưu điểm về khả năng chịu lực, dính bám, chống ăn mòn… Đồng thời, nhờ cấu trúc dạng lưới của cốt sợi dệt và “hiệu ứng màng”, bê tông cốt lưới dệt có khả năng phân tán năng lượng tốt khi chịu các tải trọng va chạm, cháy nổ. Trong bài báo này, tác giả trình bày những nghiên cứu mô phỏng bằng phần mềm ABAQUS về ứng xử của tấm bê tông cốt thép được tăng cường bê tông cốt lưới dệt chịu tác dụng của sóng nổ có kể đến sự thay đổi về chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt lưới dệt.
Từ khóa: Ứng xử chịu uốn; Bê tông cốt lưới dệt (TRC); ABAQUS; Tải trọng nổ
21. Giải pháp khống chế chuyển vị tường vây bằng hệ thanh chống cho khu vực đất nền tại thành phố Bắc Ninh/ Nguyễn Công Giang, Đỗ Tuấn Trung// Tạp chí Xây dựng .- Số 2/2018 .- Tr. 143 – 146
Tóm tắt: Việc thi công hố đào sâu và tường cừ hố đào khi xây dựng móng hoặc tầng ngầm trong thời gian gần đây đã gây ra nhiều sự cố cho các công trình lân cận hố đào, đặc biệt là tại các vùng đô thị lớn. Các sự cố này xảy ra trong cả quá trình đào đất và quá trình thi công cừ. Phần lớn sự cố xảy ra tại các vùng đất yếu, cá biệt có một số sự cố xảy ra ngay cả khi đất không yếu nhưng tường cừ không đủ cứng để chống lại áp lực đất. Bài báo nghiên cứu về sự biến dạng của tường vây, giới thiệu phương pháp khống chế chuyển vị tường vây bằng hệ thanh chống có hỗ trợ kích thủy lực cho đất nền tại thành phố Bắc Ninh, qua đó đóng góp một giải pháp hạn chế các hậu quả gây ra do biến dạng địa chất xung quanh hố đào.
Từ khóa: Hố đào sâu; Chuyển vị tường vây; Biến dạng địa chất

Trung tâm Thông tin Thư viện