Thư mục tài liệu điện tử: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường - Ngoại ngữ năm 2017
29 tháng 11, 2017 bởi
Thư mục tài liệu điện tử: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Môi trường - Ngoại ngữ năm 2017
Trần Hữu Trung


Ngành Kỹ thuật môi trường
1. Đỗ Đức Thịnh. Tính toán hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa An Dương công suất 150m3/ngđ/ Đỗ Đức Thịnh; Võ Hoàng Tùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 64 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Hệ thống xử lý nước thải, Bệnh viện đa khoa An Dương
2. Trần Văn Sơn. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 300m3/ngày đêm/ Trần Văn Sơn; Đặng Chinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 56 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Trang trại chăn nuôi lợn, Hệ thống xử lý nước thải
3. Hoàng Đình Quyền. Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ Mangan của vật liệu lọc/ Hoàng Đình Quyền; Võ Hoàng Tùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 49 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Sóng siêu âm, Quá trình hấp phụ Mangan
4. Nguyễn Văn Cương. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa/ Nguyễn Văn Cương; Võ Hoàng Tùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 56 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Bệnh viện đa khoa, Hệ thống xử lý nước thải
5. Nguyễn Tiến Dũng. Đánh giá hiện trạng xử lý môi trường tại công ty than Mạo Khê/ Nguyễn Tiến Dũng; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 51 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Công ty than Mạo Khê, Xử lý môi trường
6. Trần Ngọc Hưng. Tìm hiểu hiện trạng quản lý chất thải rắn tại Quận Lê Chân Hải Phòng/ Trần Ngọc Hưng; Nguyễn Thị Tươi, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 54 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Quản lý chất thải rắn, Quận Lê Chân - Hải Phòng
7. Đồng Xuân Phong. Tìm hiểu quy trình sản xuất linh kiện nhựa và đánh giá một số tác động chính tới môi trường của dự án nhà máy sản xuất linh kiện nhựa Hanmi – khu công nghiệp Tràng Duệ/ Đồng Xuân Phong; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn .- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 47 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Quy trình sản xuất, Linh kiện nhựa, Nhà máy sản xuất linh kiện nhựa Hanmi, Khu công nghiệp Tràng Duệ
8. Nguyễn Thị Tâm. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy - Hải Phòng/ Nguyễn Thị Tâm; Phạm Thị Minh Thúy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 67 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Chất thải rắn sinh hoạt, Xã Đại Hợp
9. Nguyễn Văn Phong. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3/ ngày đêm/ Nguyễn Văn Phong; Đặng CHinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 58 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý nước thải, Trang trại chăn nuôi lợn
10. Phạm Ngọc Vũ. Đánh giá hiện trạng xử lý môi trường tại nhà máy xi măng/ Phạm Ngọc Vũ; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 41 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Nhà máy xi măng, Xử lý môi trường
11. Trần Thị Thùy Linh. Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm tần số 40KHz đến hiệu quả biến tính vỏ trấu để hấp phụ As và Pb trong nước/ Trần Thị Thùy Linh; Võ Hoàng Tùng, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 48 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Vỏ trấu, Sóng siêu âm
12. Vũ Thị Mai. Thiết kế hệ thống xử lý bụi ở phân xưởng đóng bao của công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng/ Vũ Thị Mai; Đặng Chinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 44 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Công ty TNHH một thành viên xi măng Vicem Hải Phòng, Hệ thống xử lý bụi, Phân xưởng đóng bao
Ngành Ngoại ngữ
1. Lê Thị Bách. How inversion should be introduced to high schoolers in Vietnam/ Lê Thị Bách; Nguyễn Thị Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 59 tr.
Từ khoá: Ngoại ngữ, High school, Kien Thuy high school
1. Nguyễn Thị Thu Trang. A study on the translation of noun phrases in the weather forecasts from English into Vietnamese/ Nguyễn Thị Thu Trang; Đào Thị Lan Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 54 tr.
Từ khoá: Ngoại ngữ, Noun phrases, Weather forecasts

Trung tâm Thông tin Thư viện