Thư mục tài liệu điện tử: Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng - Kiến trúc năm 2017
11 tháng 3, 2020 bởi
Thư mục tài liệu điện tử: Đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng dân dụng - Kiến trúc năm 2017
Trần Hữu Trung

Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp 
1. Phạm Văn Nguyên. Trường THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội/ Phạm Văn Nguyên; Ngô Đức Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 146 tr.
Từ khóa: Xây dựng dân dụng, Lý Thường Kiệt, Trường THPT
2. Vũ Thế Chiến. Nhà khách và văn phòng huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng/ Vũ Thế Chiến; Đoàn Văn Duẩn, TS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn Hải Phòng: Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 225 tr.
Từ khóa: Xây dựng dân dụng, Văn phòng, Thủy Nguyên, Nhà khách
3. Nguyễn Văn Duy. Trụ sở làm việc công ty Nông nghiệp - Hải Dương/ Nguyễn Văn Duy; Đoàn Văn Duẩn, TS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 161 tr.
Từ khóa: Xây dựng dân dụng, Hải Dương, Công ty nông nghiệp
4. Lê Minh Thanh. Trụ sở công ty Đông Hải - Kinh Môn - Hải Dương/ Lê Minh Thanh; Ngô Đức Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 179 tr.
Từ khóa: Xây dựng dân dụng, Hải Dương, Công ty Đông Hải
5. Nguyễn Văn Bình. Trụ sở công ty Nông nghiệp - Hải Dương/ Nguyễn Văn Bình; Đoàn Văn Duẩn, TS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 177 tr.
Từ khóa: Xây dựng dân dụng, Hải Dương, Công ty nông nghiệp
6. Nguyễn Thị Thùy Dung. Chung cư tái định cư Hải Phòng/ Nguyễn Thị Thùy Dung; Đoàn Văn Duẩn, TS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 171 tr.
Từ khóa: Xây dựng dân dụng, Hải Phòng, Chung cư tái định cư
7. Nguyễn Đức Mạnh. Ký túc xá 6 tầng Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội/ Nguyễn Đức Mạnh; Ngô Đức Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 155 tr.
Từ khóa: Xây dựng dân dụng, Ký túc xá, Đại học Mỏ địa chất
8. Vũ Ngọc Sơn. Chung cư phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội/ Vũ Ngọc Sơn; Đoàn Văn Duẩn, TS., Đỗ Đình Đức, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016.- 196 tr.
Từ khóa: Xây dựng dân dụng, Chung cư, Phường Dịch Vọng
9. Chu Mạnh Hiếu. Chung cư Đại Quang/ Chu Mạnh Hiếu; Ngô Đức Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 191 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Chung cư Đại Quang, Xây dựng chung cư
10. Vũ Văn Báo. Nhà điều hành công ty may Hải Hậu/ Vũ Văn Báo; Trần Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 202 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Nhà điều hành, Công ty may Hải Hậu
11. Vũ Công Đoàn. Trường Trung học phổ thông Lào Cai/ Vũ Công Đoàn; Ngô Đức Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 204 tr.
Từ khoá: Xây dựng, trường học, Xây dựng dân dụng, Trường Trung học phổ thông
12. Phan Đức Thái. Ký túc xá trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Điện Biên/ Phan Đức Thái; Đoàn Văn Duẩn, TS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 193 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Ký túc xá, Trung tâm giáo dục thường xuyên
13. Đặng Quốc Việt. Trường THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội/ Đặng Quốc Việt; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 170 tr.
Từ khoá: Xây dựng, trường học, Xây dựng dân dụng, Trường Trung học phổ thông
14. Nguyễn Tuấn Anh. Chung cư Mỹ Phước thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Tuấn Anh; Trần Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 264 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Xây dựng, khu chung cư, Chung cư Mỹ Phước
15. Đặng Minh Phú. Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng/ Đặng Minh Phú; Đoàn Văn Duẩn, TS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 251 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trụ sở ủy ban nhân dân, Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân
16. Nguyễn Đình Hùng. Trụ sở làm việc cơ quan tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Đình Hùng; Ngô Đức Dũng, ThS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 155 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trụ sở làm việc, Tỉnh Hải Dương
17. Nguyễn Đức Yên. Nhà 9 tầng lô B2 - Ô 1 - Đường Ngã Năm - Sân bay Cát Bi/ Nguyễn Đức Yên; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 223 tr.
Từ khoá: Xây dựng, khách sạn, Xây dựng dân dụng, Văn phòng thương mại
18. Bùi Đình Quý. Trung tâm thương mại Vĩnh Phúc Plaza/ Bùi Đình Quý; Đoàn Văn Duẩn, TS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 190 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trung tâm thương mại, Vĩnh Phúc Plaza
19. Vũ Văn Tình. Ngân hàng đầu tư tỉnh Bắc Giang/ Vũ Văn Tình; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 233 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Ngân hàng đầu tư, Xây dựng ngân hàng
20. Phạm Huy Bình. Chung cư Secret 9 tầng thành phố Thái Bình/ Phạm Huy Bình; Trần Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 190 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Xây dựng, khu chung cư, Chung cư Secret
21. Lê Văn Minh. Nhà làm việc văn phòng cơ quan kiểm toán nhà nước/ Lê Văn Minh; Đinh Tuấn Hải, PGS. TS., Ngô Đức Dũng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 188 tr.
Từ khoá: Xây dựng, nhà làm việc, Xây dựng dân dụng, Văn phòng cơ quan kiểm toán nhà nước
22. Hoàng Hữu Tuấn. Ký túc xá trường Cao đẳng nghề Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh/ Hoàng Hữu Tuấn; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 168 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Ký túc xá, Trường Cao đẳng nghề Sài Gòn
23. Phạm Tiến Định. Trung tâm dạy nghề tỉnh Gia Lai/ Phạm Tiến Định; Lê Bá Sơn, ThS., Ngô Đức Dũng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 183 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trung tâm dạy nghề, Xây dựng trung tâm dạy nghề
24. Hoàng Anh Tuấn. Trụ sở làm việc bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội/ Hoàng Anh Tuấn; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 232 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Trụ sở làm việc, Công ty bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội
25. Hoàng Sơn Tùng. Bệnh viện đa khoa Nghi Phú thành phố Vinh - Nghệ An/ Hoàng Sơn Tùng; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 226 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Bệnh viện đa khoa Nghi Phú, Xây dựng bệnh viện
26. Tống Phú Ngọc Minh. Nhà ở cán bộ công nhân viên/ Tống Phú Ngọc Minh; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 167 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Khu chung cư, Xây dựng khu nhà ở
27. Nguyễn Đức Thiện. Khu chung cư cao cấp BMC/ Nguyễn Đức Thiện; Đoàn Văn Duẩn, TS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 197 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Xây dựng, khu chung cư, Khu chung cư
28. Lương Hồng Hải. Chung cư cao tầng Kiều Gia/ Lương Hồng Hải; Ngô Đức Dũng, ThS., Lê Bá Sơn, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 195 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Chung cư cao tầng, Xây dựng chung cư cao tầng
29. Đặng Minh Hoàng. Chung cư An Hòa thành phố Hồ Chí Minh/ Đặng Minh Hoàng; Đoàn Văn Duẩn, TS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 170 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Xây dựng chung cư, Chung cư An Hòa
30. Bùi Mạnh Hoàng. Khách sạn Hoàng Anh/ Bùi Mạnh Hoàng; Đoàn Văn Duẩn, TS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 281 tr.
Từ khoá: Xây dựng, khách sạn, Xây dựng dân dụng, Khách sạn Hoàng Anh
31. Nguyễn Văn Thành. Công trình làm việc khối cơ quan sự nghiệp thành phố Thái Bình/ Nguyễn Văn Thành; Đoàn Văn Duẩn, TS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 184 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Công trình làm việc, Xây dựng công trình làm việc
 32. Đồng Minh Quyền. Ký túc xá/ Đồng Minh Quyền; Đoàn Văn Duẩn, TS., Đinh Tuấn Hải, PGS. TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 182 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Xây dựng, ký túc xá, Ký túc xá
33. Vũ Thị Xinh. Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam/ Vũ Thị Xinh; Lại Văn Thành, ThS., Lê Huy Sinh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 239 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Ngân hàng đầu tư phát triển, Xây dựng ngân hàng
Ngành Kiến trúc
1. Bùi Đức Quyết. Quy hoạch chi tiết đơn vị ở phường Đông Khê - Hải Phòng/ Bùi Đức Quyết; Chu Phương Thảo, ThS. KTS hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 18 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Quy hoạch, Phường Đông Khê - Hải Phòng
2. Nguyễn Thanh Thủy. Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê PG/ Nguyễn Thanh Thủy; Chu Anh Tú, ThS. KTS hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 18 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Trung tâm thương mại, PG
3. Nguyễn Minh Khôi. Quy hoạch khu trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp Đồ Sơn - Hải Phòng/ Nguyễn Minh Khôi; Chu Phương Thảo, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 18 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Quy hoạch, Trung tâm giải trí, Đồ Sơn - Hải Phòng
4. Vũ Hoàng Hiệp. Trung tâm thời trang Hải Phòng/ Vũ Hoàng Hiệp; Chu Phương Thảo, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 8 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Hải Phòng, Trung tâm thời trang
5.Đỗ Hữu Thành. Khách sạn nghỉ dưỡng Hòn Dấu/ Đỗ Hữu Thành; Nguyễn Thị Nhung, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 16 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Khách sạn nghỉ dưỡng, Hòn Dấu
6.Nguyễn Trùng Dương. Tổ hợp khách sạn, nhà hàng Sông Giá/ Nguyễn Trùng Dương; Nguyễn Thị Nhung, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 39 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Khách sạn, Nhà hàng, Sông Giá
7. Vũ Văn Trường. Trung tâm bảo tồn và nghiên cứu sinh vật biển Hải Phòng/ Vũ Văn Trường; Nguyễn Thị Nhung, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 18 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Hải Phòng, Trung tâm bảo tồn và nghiên cứu sinh vật biển
8. Trần Văn Tùng. Bệnh viện Tim mạch Hải Phòng/ Trần Văn Tùng; Nguyễn Thị Nhung, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 31 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Hải Phòng, Bệnh viện
9.Trần Trung Kiên. Trung tâm văn hóa tỉnh Tuyên Quang/ Trần Trung Kiên; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 14 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Tuyên Quang, Trung tâm văn hóa
10. Đào Duy Khánh Nhà văn hóa thanh niên Hải Phòng/ Đào Duy Khánh; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 15 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Hải Phòng, Nhà văn hóa thanh niên
11. Nguyễn Duy Toàn. Thư viện tổng hợp Hải Phòng/ Nguyễn Duy Toàn; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 25 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Hải Phòng, Thư viện tổng hợp
12. Nguyễn Trọng Chình. Khách sạn du lịch Đồ Sơn/ Nguyễn Trọng Chình; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 30 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Khách sạn, Đồ Sơn
13. Lê Duy An. Khách sạn du lịch biển Hòn Dấu/ Lê Duy An; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 30 tr.
Từ khoá: Kiến trúc, Hòn Dấu, Khách sạn du lịch biển
14. Trần Đình Độ. Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động vùng Đông Bắc/ Trần Đình Độ; Nguyễn Trí Tuệ, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 19 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Vùng Đông Bắc, Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động
15. Trần Quang Minh. Thư viện tổng hợp Hải Phòng/ Trần Quang Minh; Nguyễn Thị Nhung, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 13 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thư viện tổng hợp, Thiết kế thư viện tổng hợp
16. Nguyễn Văn Thêm. Trung tâm văn hóa nghệ thuật Hải Phòng/ Nguyễn Văn Thêm; Chu Phương Thảo, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 13 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Trung tâm văn hóa nghệ thuật, Thiết kế trung tâm văn hóa nghệ thuật
17. Dương Đức Quốc. Tổ chức kiến trúc cảnh quan bờ sông Tam Bạc/ Dương Đức Quốc; Chu Phương Thảo, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 38 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Sông Tam Bạc, Kiến trúc cảnh quan
18. Ngô Thế Tài. Cung văn hóa Thanh Niên thành phố Hải Phòng/ Ngô Thế Tài; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫnn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 20 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Cung văn hóa Thanh Niên, Thiết kế cung văn hóa
19. Bùi Văn Hưng. Quy hoạch khu tái định cư quận Lê Chân/ Bùi Văn Hưng; Nguyễn Trí Tuệ, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 8 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Khu tái định cư, Quy hoạch khu tái định cư
20. Vũ Văn Chính. Khách sạn The Blue Sea - Quảng Ninh/ Vũ Văn Chính; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 24 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Khách sạn, Thiết kế khách sạn
21. Ngô Thế Cương. Khách sạn du lịch biển - Đồ Sơn/ Ngô Thế Cương; Nguyễn Thị Nhung, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 9 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Khách sạn du lịch biển, Thiết kế khách sạn
22. Cù Tuấn Tùng. Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê/ Cù Tuấn Tùng; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 10 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Văn phòng cho thuê, Trung tâm thương mại
23. Nguyễn Đình Hưng. Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Hạ Long/ Nguyễn Đình Hưng; Nguyễn Thị Nhung, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 22 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Trung tâm thương mại, Thiết kế trung tâm thương mại
24. Đặng Kim Yến. Khu nghỉ dưỡng người cao tuổi Hải Phòng/ Đặng Kim Yến; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 32 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Khu nghỉ dưỡng người cao tuổi, Thiết kế khu nghỉ dưỡng
25. Vũ Mạnh Cường. Bảo tàng văn hóa biển/ Vũ Mạnh Cường; Nguyễn Thị Nhung, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 20 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Bảo tàng văn hóa biển, Thiết kế bảo tàng văn hóa biển
26. Nguyễn Văn Chung. Trung tâm đồ họa đa phương tiện thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Văn Chung; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 20 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Trung tâm đồ họa đa phương tiện, Thiết kế trung tâm đồ họa đa phương tiện
27. Phạm Viết Tùng. Thự viện cộng đồng Hải Phòng/ Phạm Viết Tùng; Chu Phương Thảo, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 25 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thự viện, Thiết kế thư viện
28. Đặng Việt Dũng. Khu Resort Đồ Sơn/ Đặng Việt Dũng; Chu Anh Tú, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 37 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Khu Resort, Thiết kế khu Resort
29. Đỗ Duy Quang. Trung tâm văn hóa huyện An Lão/ Đỗ Duy Quang; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 15 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Trung tâm văn hóa, Thiết kế trung tâm văn hóa
30. Trần Văn Huy. Khách sạn Hoa Phượng Đồ Sơn/ Trần Văn Huy; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 15 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thiết kế khách sạn, Khách sạn Hoa Phượng
31. Đào Trường Sơn. Chợ Cầu Vồng - Đồ Sơn/ Đào Trường Sơn; Nguyễn Trí Tuệ, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 16 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Chợ Cầu Vồng, Thiết kế chợ
32. Hoàng Phú Hoàng. Bảo tàng Vũ trụ - Hàng không Việt Nam/ Hoàng Phú Hoàng; Chu Phương Thảo, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 47 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Bảo tàng, Thiết kế bảo tàng
33. Nguyễn Tùng Dương. Cảng du lịch thủy nội địa Hải Phòng/ Nguyễn Tùng Dương; Nguyễn Trí Tuệ, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 14 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Cảng du lịch, Thiết kế công trình cảng
34. Đào Công Đức. Thư viện cộng đồng thành phố Hải Phòng/ Đào Công Đức; Nguyễn Thế Duy, ThS. KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 18 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thiết kế thư viện, Thư viện cộng đồng

Trung tâm Thông tin Thư viện