Thư mục tài liệu điện tử: Đồ án, khóa luận tốt nghiệp đợt 3 và 4 năm 2017
16 tháng 4, 2018 bởi
Thư mục tài liệu điện tử: Đồ án, khóa luận tốt nghiệp đợt 3 và 4 năm 2017
Trần Hữu Trung
Ngành Công nghệ thông tin
1. Trịnh Trung Thành. Ứng dụng phép toán hình thái cho bài toán phát hiện khuôn mặt dựa vào màu da/ Trịnh Trung Thành; Ngô Trường Giang, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 60 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Phép toán hình thái, Phát hiện khuôn mặt, Màu Da
2. Hoàng Văn Doanh. Tìm hiểu phần mềm nguồn mở OPENCART và ứng dụng/ Hoàng Văn Doanh; Vũ Anh Hùng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 65 tr.
Từ khoá: Công nghệ thông tin, Phần mềm nguồn mở, Opencart
Ngành Kỹ thuật Môi trường
1. Bùi Thị Ngọc. Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt một số sông, hồ khu vực tỉnh Hưng Yên/ Bùi Thị Ngọc; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS., Nguyễn Thị Tươi, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 48 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Môi trường nước, Tỉnh Hưng Yên
2. Hoàng Thu Thủy. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy May Hưng Nhân thành phố Thái Bình/ Hoàng Thu Thủy; Nguyễn Thị Tươi, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 70 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Nước thải sinh hoạt, Nhà máy May Hưng Nhân
3. Trần Quang Anh. Đánh giá sơ bộ chất lượng nước sông Hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng phục vụ cấp nước sinh hoạt/ Trần Quang Anh; Nguyễn Thị Cẩm Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 40 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Nước sinh hoạt, Tiên Lãng, Chất lượng nước sông, Hệ thống trung thủy nông
4. Phạm Bá Anh. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng/ Phạm Bá Anh; Phạm Thị Minh Thuý, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 49 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Quản lý chất thải rắn, Huyện Thủy Nguyên
5. Nguyễn Hoài Nam. Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường/ Nguyễn Hoài Nam; Đặng Chinh Hải, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 40 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Ô nhiễm môi trường, Phương pháp hóa lý, Tái sinh dầu nhờn thải
6. Bùi Duy Khánh. Đánh giá hiện trạng xử lý môi trường tại Công ty TNHH Liên doanh Kainan/ Bùi Duy Khánh; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 35 tr.
Từ khoá: Kỹ thuật môi trường, Xử lý môi trường, Công ty TNHH Liên doanh Kainan
Ngành Kiến trúc
1. Nguyễn Việt Hà. Thư viện Tổng hợp Hải Phòng/ Nguyễn Việt Hà; Nguyễn Thế Duy, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 22 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thư viện tổng hợp, Thiết kế thư viện
2. Đỗ Thế Trường. Khách sạn sinh thái sông Lạch Tray/ Đỗ Thế Trường; Nguyễn Thị Nhung, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 11tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thiết kế khách sạn, Khách sạn sinh thái
3. Đoàn Mạnh Cường. Trung tâm văn hóa - ẩm thực Hải Phòng/ Đoàn Mạnh Cường; Nguyễn Thị Nhung, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 19 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Trung tâm văn hóa - ẩm thực, Thiết kế trung tâm văn hóa - ẩm thực
4. Nguyễn Danh Phương. Cung văn hóa thể thao dưới nước Dương Kinh/ Nguyễn Danh Phương; Nguyễn Thế Duy, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 27 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Cung văn hóa thể thao dưới nước, Thiết kế Cung văn hóa thể thao dưới nước
5. Nguyễn Thế Hùng. Nhà ở tương lai thích ứng biến đổi khí hậu/ Nguyễn Thế Hùng; Nguyễn Thị Nhung, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 31 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Nhà ở, Chung cư, Biến đổi khí hậu
6. Trương Thanh Phong. Nhà hát lớn thành phố Hạ Long/ Trương Thanh Phong; Nguyễn Thế Duy, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 13 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Nhà hát lớn, Thiết kế nhà hát lớn
7. Phạm Văn Kiên. Thư viện Hải Phòng/ Pham Văn Kiên; Chu Anh Tú, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 26 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Thiết kế thư viện, Thư viện Hải Phòng
8. Nguyễn Ngọc Tân. Sao biển Hotel/ Nguyễn Ngọc Tân; Chu Anh Tú, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 12 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Khách sạn, Thiết kế khách sạn
9. Vũ Thanh Tùng. Câu lạc bộ trẻ em đường phố Hải Phòng/ Vũ Thanh Tùng; Nguyễn Trí Tuệ, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 26 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Câu lạc bộ trẻ em, Thiết kế câu lạc bộ trẻ em
10. Nguyễn Thanh Tùng. Trạm dừng nghỉ trên tuyến đường Hồ Chí Minh địa phận Quảng Bình/ Nguyễn Thanh Tùng; Nguyễn Trí Tuệ, ThS.KTS hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 12 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Trạm dừng nghỉ, Đường Hồ Chí Minh
11. Nguyễn Tuấn Giang. Cộng đồng dân cư Green-Format Hải Phòng/ Nguyễn Tuấn Giang; Chu Thị Phương Thảo, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 37 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Khu dân cư Green-Format, Thiết kế khu dân cư
12. Phạm Bảo Đức. Chung cư cao cấp Sky City/ Phạm Bảo Đức; Chu Thị Phương Thảo, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 21 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Chung cư, Thiết kế chung cư, Chung cư cao cấp Sky City
13. Bùi Thị Bích Liên. Làng trẻ em Phoebe/ Bùi Thị Bích Liên; Nguyễn Trí Tuệ, ThS.KTS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 21 tr.
Từ khoá: kiến trúc, Làng trẻ em Phoebe, Thiết kế làng trẻ em
Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
1. Trịnh Mạnh Duy. Chung cư Nguyệt Quang - Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội/ Trịnh Mạnh Duy; Đoàn Văn Duẩn, TS., Nguyễn Danh Thế, TKS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 190 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Xây dựng chung cư, Chung cư Nguyệt Quang
2. Trần Văn Tiến Đạt. Khu chung cư cao cấp ACB/ Trần Văn Tiến Đạt; Đoàn Văn Duẩn,TS., Nguyễn Danh Thế, KS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 187 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Xây dựng, khu chung cư, Chung cư cao cấp ACB
3. Trương Kỳ Hòa. Chung cư A2 – Hải An – Hải Phòng/ Trương Kỳ Hòa; Đoàn Văn Duẩn, TS., Nguyễn Danh Thế, KS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 169 tr.
Từ khoá: Xây dựng dân dụng, Chung cư A2, Xây dựng chung cư
Ngành Kế toán kiểm toán
1. Nguyễn Thị Lệ Quyên. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Dự Phúc/ Nguyễn Thị Lệ Quyên; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 91 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Dự Phúc
2. Cao Phương Linh. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần Vân Vũ/ Cao Phương Linh; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 74 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Công ty cổ phần Vân Vũ
3. Đào Diệu Hoa. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần DTC Việt Nam/ Đào Diệu Hoa; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 70 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty cổ phần DTC Việt Nam
4. Vũ Thanh Tâm. Hoàn thiện công tác hàng hóa tại công ty TNHH đầu tư và thương mại Đức Huy/ Vũ Thanh Tâm; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 67 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Đức Huy
5. Vũ Thị Quyên. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh/ Vũ Thị Quyên; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Công ty TNHH Vũ Nhật Minh
6. Nguyễn Hải Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Lộc/ Nguyễn Hải Anh; Đồng Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 104 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Lộc
7. Nguyễn Thị Thu. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất TADA-VIET/ Nguyễn Thị Thu; Nguyễn Văn Thụ, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 97 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất TADA-VIET
8. Phạm Thị Hồng Nhung. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hà Thanh/ Phạm Thị Hồng Nhung; Hòa Thị Thanh Hương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 85 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Hà Thanh
9. Lã Thị Tuyết Nhung. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Nam/ Lã Thị Tuyết Nhung; Văn Hồng Ngọc, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 82 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Nam
10. Nguyễn Thị Hồng Nhung. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Tuấn Loan/ Nguyễn Thị Hồng Nhung; Phạm Thị Kim Oanh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 94 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Tuấn Loan
11. Nguyễn Thị Huyền. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty TNHH Cảnh Dũng/ Nguyễn Thị Huyền; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty TNHH Cảnh Dũng
12. Nguyễn Thị Ái Hương. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Hương Quỳnh/ Nguyễn Thị Ái Hương; Nguyễn Đức Kiên, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 90 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty cổ phần thương mại Hương Quỳnh
13. Phạm Thị Huân. Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú/ Phạm Thị Huân; Nguyễn Thị Thúy Hồng, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 60 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán thanh toán, Người mua, Người bán, Công ty TNHH Chuyển dọn An Phú
14. Phạm Thị Vân Anh. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Sun Sun/ Phạm Thị Vân Anh; Trần Thị Thanh Thảo, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 92 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty Cổ phần Sun Sun
15. Nguyễn Thành Luật. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Quốc Thịnh Phát/ Nguyễn Thành Luật; Ninh Thị Thùy Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 76 tr.
Từ khoá: Kế toán doanh thu, Kết quả kinh doanh, Kế toán kiểm toán, Công ty TNHH Quốc Thịnh Phát
16. Nguyễn Thị Phương Thảo. Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long/ Nguyễn Thị Phương Thảo; Lê Thị Nam Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 90 tr.
Từ khoá: Dụng cụ, Công cụ, Kế toán kiểm toán, Kế toán nguyên vật liệu, Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Long
17. Ngô Thị Yến Vân. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Đại Phúc Lộc/ Ngô Thị Yến Vân; Nguyễn Thị Mai Linh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 70 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Đại Phúc Lộc
18. Trần Thị Thủy. Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hoằng Đạt/ Trần Thị Thủy; Trần Thị Thanh Phương, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 84 tr.
Từ khoá: Kế toán kiểm toán, Kế toán hàng hóa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hoằng Đạt
Ngành Tài chính ngân hàng
1. Lương Thế Hùng. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hải Phòng/ Lương Thế Hùng; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 79 tr.
Từ khoá: Tài chính ngân hàng, Hoạt động tín dụng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
2. Trần Minh Phương. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Nam Phát/ Trần Minh Phương; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 50 tr.
Từ khoá: Phân tích tài chính, Tài chính ngân hàng, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Nam Phát
3. Nguyễn Thị Ngọc Mai. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt/ Nguyễn Thị Ngọc Mai; Phạm Thị Nga, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 85 tr.
Từ khoá: Phân tích tài chính, Tài chính ngân hàng, Công ty Thép Đan Việt
4. Lê Thị Linh. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga Hải Phòng/ Lê Thị Linh; Cao Thị Thu, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 71 tr.
Từ khoá: Tín dụng, Tài chính ngân hàng, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga Hải Phòng
5. Vũ Sơn Tùng. Một số giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông – Chi Nhánh Hải Phòng/ Vũ Sơn Tùng; Hoàng Chí Cương, TS., Nguyễn Thị Ngọc Anh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 69 tr.
Từ khoá: Tín dụng, Tài chính ngân hàng, Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông
6. Nguyễn Thị Vân Anh. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi Nhánh Lạch Tray Hải Phòng/ Nguyễn Thị Vân Anh; Hoàng Chí Cương, TS., Nguyễn Thị Ngọc Anh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 51 tr.
Từ khoá: Tín dụng, Tài chính ngân hàng, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng
Ngành Quản trị doanh nghiệp
1. Vũ Trang Khuê. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt/ Vũ Trang Khuê; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 63 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Nguồn nhân lực, Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt
2. Trần Thị Thu Hà. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt/ Trần Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 58 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Vốn lưu động, Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt
3. Trần Thị Thanh Hương. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại Liên Thành/ Trần Thị Thanh Hương; Cao Thị Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 57 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Thương Mại Liên Thành
4. Nguyễn Đức Hùng. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chấn Phong/ Nguyễn Đức Hùng; Cao Thị Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 62 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Chấn Phong
5. Nguyễn Thị Thu Giang. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty chăn ga gối đệm Elan/ Nguyễn Thị Thu Giang; Nguyễn Đoan Trang, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 63 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty chăn ga gối đệm Elan
6. Nguyễn Thị Bảo Hoa. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hải Phòng/ Nguyễn Thị Bảo Hoa; Cao Thị Hồng Hạnh, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 59 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Hiệu quả kinh doanh, Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Hải Phòng
7. Nguyễn Tiến Đại. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty TNHH chăn ga gối đệm Elan/ Nguyễn Tiến Đại; Nguyễn Thị Hoàng Đan, TS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 80 tr.
Từ khoá: Quản trị doanh nghiệp, Nguồn nhân lực, Công ty TNHH chăn ga gối đệm Elan
8. Phạm Thị Miển. Nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải/ Phạm Thị Miển; Lã Thị Thanh Thủy, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 61 tr.
Từ khoá: Marketing, Quản trị doanh nghiệp, Công ty cổ phần cảng Nam Hải
9. Nguyễn Thị Hồng Nhật. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình tình hình tài chính của công ty TNHH Thương mại Điện tử Hàng Hải Việt Nam/ Nguyễn Thị Hồng Nhật; Phan Thị Thu Huyền, ThS. hướng dẫn.- H. : Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017.- 60 tr.
Từ khoá: Tài chính, Quản trị doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại Điện tử Hàng Hải Việt Nam

Trung tâm Thông tin Thư viện