Thông báo về sự cố đứt đường cáp quang kết nối giữa khu Giảng đường và khu KSSV
1 tháng 8, 2016 bởi
Thông báo về sự cố đứt đường cáp quang kết nối giữa khu Giảng đường và khu KSSV
Trần Hữu Trung


Sau cơn bão số 1 ngày 27/7/2016, hai đường cáp quang kết nối giữa khu Giảng đường và Khách Sạn Sinh viên đều đã bị đứt. Theo khảo sát sơ bộ, hai tuyến cáp quang trên bị đứt tại nhiều vị trí như trên đường bao Nguyễn Văn Linh và trên đường Quán Nam.

Sự cố này dẫn tới việc truy cập mạng tại khu Khách sạn sinh viên bị gián đoạn. Thời gian khắc phục sự cố dự kiến từ 01/8/2016 đến 31/8/2016.
Quản trị Mạng xin lỗi vì sự cố bất khả kháng này.

Phòng Quản trị mạng