Mỗi ngày 1 cuốn sách: Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kiến thức về kế toán
15 tháng 4, 2014 bởi
Mỗi ngày 1 cuốn sách: Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kiến thức về kế toán
Trần Hữu Trung

 • Cuốn sách Kiến thức về Kế toán sẽ cho bạn biết cách làm chủ ngôn ngữ tài chính và giúp bạn đóng góp một cách hiệu quả hơn vào toàn bộ quá trình kinh doanh cũng như nâng cao kỹ năng lãnh đạo. Với những gợi ý hữu ích, 101 lời khuyên và những ví dụ từ cuộc sống thực tế, cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và thông tin thiết yếu cũng như những lời chỉ dẫn thiết thực về việc sử dụng và giải thích rõ cách thức tổng hợp các tài liệu kế toán.
  Cuốn sách bao gồm các nội dung sau: 
  Kiến thức cơ bản
  Giải thích về sổ sách kế toán
  Những ai sử dụng sổ sách kế toán?
  Nghiên cứu những quy định và các nguyên tắc kế toán
  Định nghĩa các khái niệm quan trọng
  Nắm vững chức năng kế toán
  Tìm hiểu về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Nghiên cứu lợi nhuận gộp
  Xác định lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
  Đánh giá những mục cuối
  Tìm hiểu Bảng cân đối kế toán
  Tìm hiểu tài sản cô định
  Tài sản lưu động
  Đánh giá tình hình thực hiện
  Tìm hiểu các tỷ suất
  Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  Đọc Bảng cân đối kế toán
  Mở rộng kiến thức
  Tìm hiểu các vấn đề quốc tế
  Xem xét những khó khăn chung
  Thủ thuật trong kế toán
  Ích lợi của kế toán quản trị
  Đưa ra quyết định tài chính tương lai
  Đánh giá kỹ năng kế toán của bạn.
  Cuốn sách của hai tác giả Ken Langdon, Andy Bruce, nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, dài 71 trang. Cuốn sách hiện có tại thư viện số Dspace http://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1104.
  Trân trọng giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn sinh viên tham khảo !

  Trung tâm Thông tin - Thư viện