Bài trích Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 7 và 8 năm 2015
23 tháng 9, 2015 bởi
Bài trích Tạp chí Thông tin khoa học xã hội số 7 và 8 năm 2015
Trần Hữu Trung

I. TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI SỐ 7 NĂM 2015
1. Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, một triết lý nhân sinh và hành động - Giá trị và ý nghĩa thời đại/ Hoàng Chí Bảo// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 3
Nội dung bài viết luận giải và khẳng định những giá trị tinh thần và có ý nghĩa cải tạo thực tiễn sâu sắc trong triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh - một triết lý nhân sinh và hành động mang giá trị và ý nghĩa thời đại có sự gắn kết hữu cơ và toàn diện, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta và là sự kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Quan điểm đó, triết lý đó lấy thực tiễn cuộc sống làm điểm xuất phát, lấy giải phóng và phát triển con người làm mục tiêu. Với Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội không chỉ gắn liền với độc lập dân tộc, mà còn là con đường, phương thức để giữ vững độc lập dân tộc, thực hiện dân sinh và an sinh xã hội.
Từ khóa: Triết lý Hồ Chí Minh, triết lý phát triển, triết lý nhân sinh, chủ nghĩa xã hội, dân chủ.
2. Từ thành công vượt biển Thái Bình Dương bằng bè mảng nhìn lại truyền thống hàng hải của người Việt xưa/ Lê Thành Ý// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 16
Với những kết quả nghiên cứu và di vật hiện còn, nhiều nhà phân tích cho rằng, nền văn minh Đông Nam Á và châu Mỹ có nhiều nét tương đồng. Có không ít giả thuyết rằng từ hàng nghìn năm trước công nguyên cư dân Đông Nam Á đã có nhiều chuyến vượt biển thành công giữa 2 bờ Thái Bình Dương rộng lớn. Nhằm làm rõ nhận định này, Tim Severin – nhà thám hiểm, nhà sử học, nhà văn người Ireland đã tìm nơi thử nghiệm vượt biển bằng bè mảng nhưng không thành. Năm 1991, ông đã đến Sầm Sơn (Thanh Hóa, Việt Nam) tổ chức đóng bè tre và tiến hành một hải trình dài trên biển. Sau 6 tháng lênh đênh trên Thái Bình Dương bằng chiếc bè mảng nhỏ, đoàn thám hiểm đã vượt qua hơn 5.500 hải lý an toàn. Từ thành công này, tính ưu việt của phương tiện đơn sơ mà nhiều thế hệ ngư dân Việt Nam từng sử dụng đã được thể hiện rõ; đồng thời truyền thống hàng hải độc đáo của người Việt xưa cũng đã được khẳng định.
Từ khóa: Hàng hải, biển, giao thông.
3. Biểu tượng văn hóa của người Gia Lai và sự tiếp biến những biểu tượng này của đạo Công giáo ở Tây Nguyên/ Nguyễn Văn Thắng// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 22
Tìm hiểu về biểu tượng văn hóa - kết tinh giá trị văn hóa tộc người, và nghiên cứu, giải mã về các biểu tượng ấy đã được nhiều nhà nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên, nghiên cứu sự tiếp biến các biểu tượng văn hóa của người Gia Rai ở Tây Nguyên thì còn rất thưa vắng. Bài viết này là một cố gắng của tác giả với mong muốn khỏa lấp phần nào khoảng trống ấy trong các nghiên cứu về nhân học văn hóa ở Tây Nguyên hiện nay. Nội dung bài giới thiệu và phân tích khái quát về các biểu tượng văn hóa của người Gia Rai và sự tiếp biến những biểu tượng này của đạo Công giáo ở Tây Nguyên, qua đó làm rõ nguyên nhân của sự tiếp biến này và lưu ý đến một số vấn đề đặt ra cấp thiết, ảnh hưởng đến các biểu tượng văn hóa từ sự tiếp biến này.
Từ khóa: biểu tượng, văn hóa, Tây Nguyên, người Gia Rai, đạo Công giáo.
4. Đừng thoát ly hoàn cảnh lịch sử khi tiếp cận tư tưởng và nhân cách Giáo sư Trần Đức Thảo/ Nguyễn Tiến Dũng// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 29
Phép biện chứng duy vật chỉ rõ, không thể thoát ly hoàn cảnh lịch sử khi xem xét các sự vật hiện tượng, nhất là về con người. Đó cũng là tâm nguyện của người viết bài này, muốn có một cái nhìn chung khi tiếp cận về những giá trị khoa học và nhân cách của Giáo sư Trần Đức Thảo (1917-1993). Bài viết là kết quả nhân thời điểm tác giả phản biện tác phẩm “Triết gia Trần Đức Thảo: Di cảo, hồi ức, kỉ niệm” do Nguyễn Trung Kiên sưu tầm và biên soạn. Nội dung bài viết tìm hiểu và góp phần làm sáng tỏ phần nào vai trò và vị trí của Giáo sư Trần Đức Thảo trong những thành tựu của đất nước nói chung, với nền khoa học nước nhà nói riêng thông qua các đánh giá và nhận định của các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo của Việt Nam.
Từ khóa: triết học, Trần Đức Thảo, hiện tượng học, chủ nghĩa duy vật, giải thưởng Hồ Chí Minh.
5. Tổng quan nghiên cứu về các khía cạnh tư tưởng trong Truyện Kiều của Nguyễn Du/ Đinh Thị Điểm// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 35
Trong dòng chảy của lịch sử, mọi giá trị đều chịu sự thử thách khắc nghiệt nghiệt của thời gian, và cái gì không có giá trị sẽ dần rơi vào quên lãng. Đúng với quy luật ấy, những tác giả và tác phẩm không ngừng được nghiên cứu, bàn luận hết sức sôi nổi qua các thời kỳ. Truyện Kiều của Nguyễn Du là một hiện tượng như thế. Sở dĩ kiệt tác Truyện Kiều được đông đảo bạn đọc và các học giả bàn luận, nghiên cứu nồng nhiệt qua từng thời kỳ bởi trong đó ẩn chứa nhiều giá trị, tích tụ nhiều tư tưởng mà qua bao nhiêu bước đi của thời gian vẫn chưa bàn luận hết. Hơn hai trăm năm qua, Truyện Kiều luôn bị đánh thức, luôn bị tra vấn, luôn bị đào sâu nghiên cứu; càng nghiên cứu, càng suy ngẫm người ta càng thấy ẩn chứa trong đó nhiều tư tưởng, nhiều giá trị phù hợp với mỗi thời đại mà nhà nghiên cứu đã phát lộ để tham gia vào dòng chảy của cuộc sống hiện tại. Tìm hiểu quá trình nghiên cứu về tư tưởng trong Truyện Kiều ta thấy các nghiên cứu ngày một sâu sắc, toàn diện, thuyết phục và bản thân tác phẩm cũng ngày một mở ra những chiều sâu mới đến vô cùng.
Từ khóa: Truyện Kiều, nghiên cứu, tư tưởng, Nguyễn Du.
6. Các đảo nhân tạo ở Biển Đông và ảnh hưởng của chúng đến an ninh khu vực/ Mary Fides A. Quintos// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 7 .- 7/2015 .- Tr. 49
Từ khóa: Biển Đông, an ninh, khu vực, luật biển, UNCLOS, ASEAN, Trường Sa, Hoàng Sa, Trung Quốc.
II. TẠP CHÍ THÔNG TIN KHOA HỌC XÃ HỘI SỐ 8 NĂM 2015
1. Quan hệ giữa cải cách Trung Quốc và cải cách chính trị - Những kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc/ Lê Minh Quân// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 7
Nhật Bản và Trung Quốc là hai trong số nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang tiến hành những cuộc cải cách, trong đó quan trọng và chủ yếu là cải cách kinh tế, cải cách chính trị và giải quyết mối quan hệ giữa chúng với những thành công nhất định. Việc tìm hiểu kinh nghiệm - được khái quát từ thực tiễn cải cách kinh tế, cải cách chính trị và giải quyết mối quan hệ giữa chúng từ hai quốc gia này, chắc chắn, có giá trị tham khảo đối với quá trình đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị và giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Chính trị học, cải cách chính trị, cải cách kinh tế.
2. Về phát huy dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị cơ sở xây dựng nông thôn mới (trường hợp thành phố Hải Phòng)/ Lê Khắc Nguyên Anh// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 16
Phát huy dân chủ ở cơ sở đã được thực tiễn khẳng định là một chủ trương đúng đắn, tác động tích cực tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Để việc phát huy dân chủ ngày càng có hiệu quả, mang tính bền vững và lâu dài ở các địa phương, đặc biệt là trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy; sự thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, có trách nhiệm của chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Bài viết là một phần kết quả đề tài “Giải pháp thực hiện dân chủ và an sinh xã hội ở các xã thành phố Hải Phòng phục vụ xây dựng nông thôn mới” do chúng tôi thực hiện từ năm 2013-2015, dưới sự chủ trì của trường Đại học Hải Phòng. Nội dung bài viết khái quát một số biện pháp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị được thực hiện ở thành phố Hải Phòng thời gian qua, từ đó làm rõ một số hạn chế, lý giải nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.
Từ khóa: dân chủ cơ sở, đổi mới chính trị, nông thôn mới, Hải Phòng.
3. Từ truyền thống đến thị trường: sự chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Bùi Minh Hào// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 31
Trong vài thập kỷ qua, với sự phát triển của các đô thị vừa và nhỏ ở miền núi, nền kinh tế hàng hóa ở vùng dân tộc ít người phát triển nhanh chóng. Sự hình thành thị trường, đặc biệt là ự chuyển đổi về mặt kinh tế từ nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế thị trường, đã tác động toàn diện đến đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội của các dân tộc ít người. Qua nhiều năm khảo sát chuyển đổi kinh tế của người Dao Đỏ ở xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, tác giả bài viết muốn làm rõ hơn về quá trình chuyển đổi kinh tế ở miền núi, trong trường hợp này lấy đối tượng là người Dao Đỏ ở xã Tà Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Trên cơ sở đó bài viết cho thấy những yếu tố đặc trưng cũng như những quy luật chung của quá trình thị trường hóa miền núi đang diễn ra ngày càng sâu rộng ở Việt Nam.
Từ khóa: kinh tế thị trường, thị trường hóa, chuyển đổi kinh tế, dân tộc ít người, người Sao Đỏ, Sa Pa.
4. Sự khác biệt về văn hóa chính trị và những xung đột quốc tế/ Nguyễn Thị Kim Anh// Tạp chí Thông tin khoa học xã hội .- Số 8 .- 8/2015 .- Tr. 50
Các sự kiện kịch tính ở Ukraine đang phá vỡ trật tự thế giới hiện hữu và chưa được đánh giá đầy đủ về bản chất. Tình hình chỉ được xem xét thuần túy về mặt chính trị, và ít được thảo luận ở mức độ lý luận, khác với các nghiên cứu nghiêm túc thời Chiến tranh Lạnh. Bài viết cung cấp cái nhìn tổng quan về một số quan điểm của các nhà nghiên cứu người Mỹ - những người đang lo ngại về những thay đổi không thể đảo ngược, họ là những người không đồng ý hoặc không hoàn toàn đồng ý với Washington.
Từ khóa: Văn hóa, chính trị, trật tự thế giới, đối thoại, dân chủ, Nga, Phương Tây, Ukraine, Hoa Kỳ, châu Âu.

Trung tâm Thông tin Thư viện