Thông báo về việc hủy điêm môn tự chọn
6 tháng 3, 2017 bởi
Thông báo về việc hủy điêm môn tự chọn
Administrator


Để chuẩn bị công tác xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 cho sinh viên các khóa; được sự đồng ý của Hội đồng tốt nghiệp, Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học tiến hành hủy điểm các môn tự chọn cho sinh viên có đơn đề nghị.

Thời gian nộp đơn: Từ 8h00 thứ 3 ngày 07.03.2017 đến 17h00 thứ 3 ngày 24.03.2017.

Trình tự nộp đơn: Sinh viên có nguyện vọng hủy điểm môn tự chọn thực hiện theo trình tự sau

1. Bước 1. Tải mẫu đơn “Đơn đề nghị hủy điểm môn tự chọnhoặc nhận đơn tại phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

2. Bước 2. Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của đơn đề nghị.

3. Bước 3. Xin ý kiến của cán bộ giáo vụ khoa về tính hợp lý của việc hủy điểm môn học.

4. Bước 4. Xin xác nhận của phòng Kế hoạch tài chính về việc đã hoàn thành học phí và các khoản đóng góp theo quy định của môn học đề nghị xin hủy.

5. Bước 5. Nộp đơn trực tiếp cho thầy Lê Trường Sơn tại Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học.

Kết thúc thời gian nộp đơn trên, Phòng Đào tạo Đại học&Sau đại học sẽ không nhận đơn xin hủy điểm của sinh viên.

Thời gian hủy điểm: Kết thúc thời gian nộp đơn, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH sẽ tiến hành tổng hợp toàn bộ các đơn và tiến hành hủy điểm vào thời gian thứ 2 ngày 26.03.2017.

Kế hoạch hủy điểm môn tự chọn cho sinh viên đợt tiếp theo dự kiến vào tháng 9/2017.