Thông báo về việc gặp giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của các sinh viên nhóm thầy Lại Văn Thành
7 tháng 4, 2017 bởi
Thông báo về việc gặp giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp của các sinh viên nhóm thầy Lại Văn Thành
Administrator


- Các em sinh viên làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp do thầy Lại Văn Thành hướng dẫn phần Kết cấu + Kiến trúc đúng 8h15 sáng thứ 7 ngày 8/4/2017 có mặt tại phòng A205 gặp thầy Thành để thầy hướng dẫn đồ án tốt nghiệp.

- Chú ý:

+ Các em phải đến đầy đủ và đúng giờ.

+ Vì thầy Thành là giảng viên ở trên Hà Nội xuống hướng dẫn nên nếu sinh viên nào không đến sẽ phải tự lên gặp thầy trên Hà Nội.

+ Các em sinh viên khi đến gặp thầy phải in Đề tài TN và mang đến gặp thầy. 

KHOA XÂY DỰNG